İkinci Dünya Savaşı’nı başlatan Adolf Hitler’in ordusunun, savaş öncesi Avrupa ve Avrupa’nın yakın çevresinde stratejik hedefler ve koordinatlar belirlediği, bu koordinatlarda Zonguldak ve Karabük’ün illerinin de bulunduğu belgeleriyle ortaya çıktı.


Yüksek lisans eğitimini Yakınçağ Avrupa Tarihi ve Türk-Alman siyasi ilişkileri üzerine tamamlayan Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Uluslararası İlişkiler doçentlerinden Resul Alkan’ın ortaya koyduğu belgelerde, Zonguldak’ın ve Karabük’ün Nazi Almanya’sının hedefinde olduğu ortaya koyuldu.
Söz konusu belgelerde Karabük’te yaklaşık 15 milyon ton demirin yerin altından çıkartılmayı beklediğine, 1940’ta Zonguldak kömür madenlerinden 260.000 ton kömür çıkartıldığına yer veriliyor.
İşte belgeleriyle ve Doçent Doktor Resul Alkan’ın ifadeleriyle gerçekler:
“Alman askeri istihbaratı Abwehr, II. Dünya Savaşı’nın başında Türkiye’deki silah/mühimmat depoları, fabrika ve madenlerin işaretli olduğu bir harita hazırlamış. Haritada yalnızca hangi hammaddenin nerede çıkartıldığı gibi klasik coğrafik bilgiler yok, ince detaylara yer verilmiş; Örneğin haritada, Elazığ/Guleman Krom madenlerinde Alman savaş sanayisi için hayati öneme sahip yaklaşık 1 milyon ton krom stoğu olduğuna; Karabük’te yaklaşık 15 milyon ton demirin yerin altından çıkartılmayı beklediğine; Hopa’daki madenden 25.000 ton bakır ve 1940’ta Zonguldak kömür madenlerindenden 260.000 ton kömür çıkartıldığına; İstanbul ve İzmit’teki benzin depolarının konumlarına ve Ege bölgesindeki önemli maden yataklarına, yer verilmiş.”


RESUL ALKAN KİMDİR?
Resul Alkan İstanbul'daki Lise eğitiminin ardından gittiği Almanya’da, Freiburg Albert Ludwigs Üniversitesi’nde Yakınçağ Avrupa Tarihi anadal, Ekonomi ve Sosyal Tarihi ve Önasya Arkeolojisi yandallarında lisansını tamamladı. Aynı üniversitede, 2011’de, Weimar Dönemi Türk- Alman Siyasi İlişkileri 1919-1933 başlıklı yüksek lisans tezini tamamladı. Ardından Bochum Ruhr Üniversitesi’nde, Doğu Avrupa Tarihi bölümünde, Prof. Dr. Stefan Plaggenborg’un danışmanlığında, ‘’Die Türkische Post. Eine deutsche Propagandazeitung in der Türkei 1926- 1944’’/Türkiye’de bir Alman Propaganda Gazetesi, başlıklı doktora teziyle 2018'de doktor ünvanını aldı. Resul Alkan akademik çalışmalarında 19. ve 20. Yüzyılda Türkiye ve Almanya arasındaki siyasi,askeri ve kültürel ilişkilere ağırlık vermektedir.
Derleme Haber: Sercan Yıldırım
Resul Alkan hocama teşekkürlerimle

Emircan İleri beraat etti! Emircan İleri beraat etti!