MADENCİYLE BAYRAMLAŞTILAR MADENCİYLE BAYRAMLAŞTILAR

Emlak Konut G.Y.O. A.Ş Lavuar kulelerinin koruma altındaki bölümünden başlayarak Uğur Mumcu kavşağına kadar alanda imar değişikliği talebiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığın a müracaat etti. İmar değişikliğiyle ilgili itiraz süresi olan 15 gün başlatılmış oldu. 

Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Terakki Mahallesi sınırlarında yer alan 9.199,47 m²lik alan; 15.12.2012 tarihli ve 28498 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı "Afet Riski Altında Kalan Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun" kapsamında 14.12.2022 tarih ve 5263020 sayılı Bakanlık Olur'u ile Rezerv Yapı Alanı olarak ilan edildiği, Emlak Konut G.Y.O. A.Ş. tarafından hazırlanarak Bakanlığımıza sunulan "Zonguldak İli, Merkez İlçesi, Terakki Mahallesi Rezerv Yapı Alanına İlişkin 1/5.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği" 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun, 6. Maddesi uyarınca Bakanlığımızca re'sen onaylandığı belirtilerek, mevzuat gereğince 15 gün süre ile plan paftalarının ve plan açıklama raporlarının askıya çıkarılması, plan yapılan yere bilgilendirme tabelasının konulması ve muhtarlık binalarında plan değişikliğinin askıya çıktığı yerin belirtilerek bilgilendirme ilanının asılması talimatlandırılmıştır.
15 GÜNLÜK SÜRE BAŞLADI 
Bakanlığımızca (Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü) 20.05.2024 tarihinde onaylanan NİP-671055269 PİN numaralı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve UİP-671055267 PİN numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği'ne ilişkin plan paftaları, açıklama raporları, 6306 sayılı Afet Riskli Altındaki Alanların Dönüştürülmesi hakkında Kanun, 6. Maddesi gereğince 03.06.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 15 gün süre ile 20.06.2024 tarihi mesai bitimine kadar Zonguldak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Hizmet Binasının Zemin katında bulunan ilan panosunda askıya çıkarılmış olup, eş zamanlı olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nün web sitesinde (https://zonguldak.csb.gov.tr/) ilan edilmiştir. Söz konusu plana ilişkin yapılacak itirazlar ise 15 günlük askı süresi içerisinde Valiliğimize (Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü) yapılabilecektir” dendi.

Kaynak: Bülten