İl Genel Meclisi toplantısı Nejdet Karaveli Başkanlığında toplandı. Gündem maddesinde yer alan, İlimiz Çaycuma İlçesi, Hacılar Köyü hudutları dahilinde bulunan, kadastroda 161 ada, 295 parsel numarası ile kayıtlı taşınmaz üzerinde “Depolama Alanı” amaçlı, 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Köylere Yönelik Hizmetler, Çevre ve Sağlık ile Sanayi ve Ticaret Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 22 – 16 – 18 – 15 – 5 sayılı raporları görüşüldü. 

Yasağa rağmen iskeleye çıkıp canlarını hiçe saydılar Yasağa rağmen iskeleye çıkıp canlarını hiçe saydılar

İlimiz Merkez İlçe Saraycık Köyü Merkez mahallesinde vatandaşların tarım yaptığı alan, bölgede bulunan derenin karşısında olduğundan, tarım alanına ulaşım açısından bölge halkı sorunlar yaşamaktadır. Bu nedenle tarım yapılan alana sorunsuz şekilde ulaşım sağlanabilmesi ve gerekli çalışmaların yapılabilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık, Köylere Yönelik Hizmetler ile Tarım ve Orman Komisyonlarının ortaklaşa hazırlamış oldukları 23 – 19 – 6 sayılı raporları oy birliği ile kabul edildi.

Kaynak: Haber Merkezi