Parti binasında düzenlenen toplantıda il yönetimide hazır bulundu. CHP Zonguldak İl Başkanı Devrim Dural, TTK Yayla Konağı önünde yapılacak olan okul ile ilgili açıklamalarda bulundu. 


ŞEFFAF GEREKÇELERLE HALKA ANLATILMALIDIR 

Devrim Dural açıklamasında, “sanki Zonguldak’ı hiç tanımıyor muşsunuz gibi Zonguldak bilmiyor muşsunuz gibi biz buna inanmaktan büyük güçlük çekiyoruz. Zonguldak bağırına saplanan bir hançer olarak kabul ediyoruz buna karşı olduğumuzu söylüyoruz. Zonguldak merkez yayla mahallesi kentsel SİT alanı ve sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı içerisinde kalan eğitim tesislerine yönelik imar planı değişikliği onaylandı. Söz konusu olan alan test Zonguldak koleji ve yayla konağı misafirhanesi arkasında kalmaktadır. Ve alan içerisinde herhangi bir yapılaşma mevcut değildir. Yoğun bitki örtüsüne sahip yeşil bir alan olup TTK bakım ünitesi ve spor sahası yer almaktadır. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ait parsellerin mülkiyetinin hazineye devredilmesi sonrasında bu parsellerin milli eğitim bakanlığına tahsisine karar verilmiş olup eğitim alanı olarak planlanmalarına ve bu doğrultuda koruma amaçlı imar planı ile revizyon imar planında plan değişikliği yapılmasına karar verilmiştir. İmar değişikliği ile resmi kurum ve spor alanı olarak düzenlenmiş parseller ortaokul ve park alanı olarak değiştirilmiştir. Hastane kamu kurullarının varlığı sebebiyle çok yoğun bir trafik akışına sahip olan çukur coğrafi yapısıyla yapılaşmaya hiç uygun olmayan bölgede okul yapmak fikri çok hatalı bir düşüncedir. Yayla konağı misafirhanesi koruma alanı içerisinde kalan parselde yoğunluğu arttıran ve tescilli yapıya olumsuz set oluşturacak yapılaşma kararı hatalı olacaktır hatta bu alan içerisinde yer alan Türkiye Taşkömürü Kurumu bakım ünitesi kent turizmle destek vermek açısından fun malı yaşatılmalıdır. Zonguldak kömür jeo Park projesinin bir parçası olmalıdır. Kent hafızasını kaybedilmesi ve geçmişten günümüze kendi değerlerinin erozyona uğraması tehlikesini içinde barındıran bu karardan bir an önce vazgeçilmesi gerekmektedir. Aslında burada burada sorulması gereken en önemli ve asıl soru parsel bazında yapılan bu değişiklik ile bu alan hangi ihtiyaç doğrultusunda eğitim alanına dönüştürmeye karar verilmiştir. Yayla ilköğretim okulu içinde 2020’de deprem riski analiz raporu hazırlanmış ve depreme dayanıklı olmadığı sebebiyle tahliyesi gerçekleştirilerek yıkım kararı alınmıştır. Benzer şekilde risk taşıyan imam hatip lisesi binası güçlendirme yapılarak yeniden eğitime devam ediyorken ya da kız meslek lisesi için güçlendirme projeleri hazırlanırken neden son derece yavaş bir şekilde olduğu bir bezdirme veya cezalandırma politikası olup olmadığı da sorgulandı. En başta bir mirası olan kent hafızasında çok önemli bir yere sahip olan yayla okulun neden tadilat değil yıkım kararı çıkmıştır. Eğer yetersizlik söz konusu ise yayla okuluna kayıtlı öğrenci sayısı nedir ve okul nüfusla ihtiyaç istatistik analizi ve şeması nedir bu soruların cevapları ve kararların dürüst gerçek gerekçeleri basın toplantıları ile şeffaf gerekçelerle halka anlatılmalıdır” dedi. 

Lavuar alanı yolu betonlanıyor! Lavuar alanı yolu betonlanıyor!

Muhabir: Aytaç Öztürk