Derginin dosya konusu ise, “Türk Edebiyatı’nda Öykü”. İbrahim Tığ “Türk Edebiyatında Öykü”, Aydan Ay “Edebiyatta Öykü: Öykü Uzun Yolu Olan Bir Yolculuktur”, Erdem Danış “Geçmişten Günümüze Türk Hikayeciliğinin 150 Yılı” ve Gül Güleryüz “1950 Kuşağı Türk Öykücülüğü” başlıklı yazılarıyla Türk Edebiyatında öyküyü irdeliyor.

    Şehir’in bu sayısında; Barış Erdoğan, Hülya Soyşekerci, Mine Ömer, Fahrettin Koyuncu, Engin Berk, Mehmet Özçataloğlu, Nihat Ahlat, Halil Şahan, Ayşe Kaya, Muhsin Boz, Korkut Akın’ın yazı ve öyküleriyle yer alıyor.

     Derginin şairleri ise; Can Ceylan, Hüseyin Alemdar, Ayfer Yurdakul,Kusey Tangüler, Yusuf Ferhat, Battal Keskin, Ferhat Nitin, Gülten Doğruyol İncesu, Hamit Oral, Mehmet Mümtaz Tuzcu, F. Kadri Gül, Aykut Saka ve İsmail Efeyurtlu.

Ulupınar’a ziyaretler sürüyor Ulupınar’a ziyaretler sürüyor

    Dergi de ayrıca, Bosna-Hersekli şair Sabahudin Hadzialic’in şiirleri Ersin Engin çevirisiyle, Ramazan Çakıroğlu’nun yazar Elif Sağım ile yaptığı söyleşisi yer alıyor.

    Bilindiği gibi, Devrekli şair Rüştü Onur’un 12.09.1940 tarihinde dostu Necati Cumalı’ya yazdığı mektubunda;

    “Ey benim mektuplarıyle huzur bulduğum ve avunduğum kardeşim. Şehir’de buluşacağız. Her ne pahasına olursa olsun Şehir çıkacak… Şehir, okuyucu kitlesinin karşısına yeni bir atmosferle çıkacak.” diyordu. İşte Şehir dergisi Türk edebiyatına katkı koymayı bir taşra kasabasından 20 yıldır İbrahim Tığ yönetiminde sürdürüyor.

Kaynak: Bülten