İlgili mevzuata göre kurulmuş tarımsal amaçlı örgütlerin, Bakanlık tarafından belirlenen kriterler dâhilinde derecelendirmek suretiyle ortak bir paydada buluşturarak desteklemek ve bu örgütlerin faaliyetlerinin etkinliğini, ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliğini arttırmaya ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanan Tarımsal Amaçlı Örgütlerin Derecelendirilmesine İlişkin Yönetmelik, 28/11/2023 tarih ve 32383 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik kapsamında başvurular, tarımsal amaçlı örgütün yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunun yetkilendirdiği temsilci tarafından 01/01/2024-31/03/2024 tarihleri arasında Bakanlığın internet sayfasında yer alan https://todes.tarimorman.gov.tr başvuru adresinden veya e-devlet kapısı üzerinden yapılacak. Derecelendirilmesi ilan edilen tarımsal örgütler içerisinden Birinci Derece Tarımsal Örgüt belgesi almaya hak kazananlar 22 Temmuz 2024 tarihinden itibaren Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesini sistemden almaya başlayabilecek.

Şişede durduğu gibi durmadı, başından yaralandı Şişede durduğu gibi durmadı, başından yaralandı

BİLGE ÖZKUL