Kelepçeden kurtulunca polis harekete geçti! Kelepçeden kurtulunca polis harekete geçti!

Devrim Dural’ın o açıklaması şöyle: “Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin almış olduğu bu karar, Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağını hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek açıklıkta düzenleyen (m.153/6) hükümlerine aykırı olup, yargı darbesi niteliğindedir.
Mevcut hukuk sistemini yargı darbesiyle değiştirme çabası niteliğinde olan ve Anayasa Mahkemesi kararını yok sayan bu karar, Anayasa hükümlerinin, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlayan temel hukuk kuralları olduğunu hüküm altına alan 11. Maddeye de açıkça aykırıdır. 
Dairenin; Anayasa Mahkemesi’ni adeta terör örgütleriyle birlikte hareket etmekle suçlayan, milletin iradesi olan yüce Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni tedip etmeye çalışan, bir yargı makamının Türk Milleti adına verdiği karara yakışmayacak ifadeler kullanan kararı, hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğu bir hukuk devleti için dönüm noktası niteliğindedir. Bu karara imza atan yargıtay üyeleri derhal görevden el çekmeye davet edilmeli ve haklarında Yargıtay 1. nci Başkanlık Kurulu tarafından ceza soruşturması başlatılmalıdır.
İL ÖRGÜTÜ OLARAK DESTEKLİYORUZ
Bununla birlikte konu hakkında Genel Başkanımızın almış olduğu eylem kararı son derece yerinde olup Zonguldak il örgütü olarak biz de Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in TBMM Genel Kurulu'nu terk etmeme kararını destekliyoruz. Konunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Unutulmamalıdır ki hukuk her şeyden üstündür. Anayasal düzenin yok sayılmasının asla ve asla kabulü mümkün değildir.”