TES'in açıklaması şu şekilde;

"Türkiye’de milletvekili, cumhurbaşkanlığı ve yerel seçimlere katılan siyasi partiler hiç bir zaman eşit koşullarda yarışamıyor. İktidarı elinde bulunduran güçlerin, iktidar olanaklarını kullandıkları bilinse de, mevcut iktidar bloğunun bütün devlet olanaklarıyla seçimlere doğrudan bu denli müdahil olduğu hiç bir dönem görülmedi. Türkiye'de iktidar bloğu lehine, iktidarın doğrudan müdahalesiyle, eşit olmayan koşullarda seçimlere gidiliyor. Siyaset kurumlarının eşit olmayan bu yarışa itirazsız veya eşit koşullar varmış gibi katılmaları bize göre izaha muhtaçtır. Bu konuda siyaset kurumlarının ikna edici bir açıklamasını şimdiye kadar göremedik. Haliyle eşit olmayan bu yarışı sendika olarak kabul edilemez buluyoruz. 16 milyonu bulan emekli topluluğu örgütlü davrandığında seçimlerde belirleyici olabilecek bir kitledir. Bu potansiyelin değerlendirilmesi kendi öz gücümüzü bilmemiz ve örgütlülüğümüzü büyütmekten geçtiğini biliyoruz. O halde seçim sürecinde bir taraftan örgütsel büyümemizi gerçekleştirmeyi, diğer taraftan beklentilerimizi yerel yönetim adaylarıyla buluşturmak amacıyla taleplerimizi açıklıyoruz.

Seçilecek yerel yöneticilerden bazı beklentilerimiz şunlardır.
1- 65 yaş altı emeklilerde ulaşım yüzde 50 indirimli olmalı,
2- Emekliler ve yaşlılar için sosyal ve kültürel aktivasyon
merkezleri açılmalı, emekli kıraathaneleri çözüm değildir.
3- Yaşlı ve emeklilerden ihtiyacı olanlara ücretsiz bakım
merkezleri açılmalı, geriatri hizmetleri verilmeli,

Zonguldak'a İspanya'dan 'özel' ziyaretçiler! Zonguldak'a İspanya'dan 'özel' ziyaretçiler!

4. Belediye meclis toplantılarına fahri olarak katılımı sağlanmalı,
5. Emekli ve yaşlıların torunlarıyla vakit geçireceği uygun
koşullarda alanlar yaratılmalı,
6. İhtiyaç sahibi emekli ve yaşlılarımıza ihtiyaç desteği yapılmalı,
7. Emeklilerin gezi ve çeşitli etkinlikleri için araç, ses düzeni gibi
ihtiyaçları sosyal ve kültürel etkinlikler kapsamında karşılanmalı,
8. Emekli sendikalarına toplantıda yapabilecekleri ofis ve salon
tahsis edilmeli,
9. Belediyeler emekli örgütleri ile diyaloğa açık olmalıdır.
Tüm Emeklilerin Sendikası olarak yerel seçimlerde, belirttiğimiz
taleplerimize olumlu yaklaşan ve gerçekleştirilmesi için çaba sarf
edecek olan, emekten-emekçilerden-emeklilerden yana belediye
başkan adaylarını ve meclis üyelerini, muhtarları
destekleyeceğimizi kamuoyuna duyururuz."