"Türk yerine Türkiyeli diyelim" diyen CIA, MI6 devşirmesi, Gladyo kuklası, bölücü, emperyalizm maşası, feodalizm savunucusu, bedava yaşayan, foncu, doncu, terör yanlısı, Sabetayist, Pakraduni, Taşnakçı, paramiliter yapı çomar ve davarlarını ret ediyorum.

Emperyalizmin amacı Türk yurdunu 15-20 küçük devletçiğe bölmektir.

Son 15 yılda ülkemize aktarılan (taşınan) Arap, zenci, Afgan, Bangladeşli vb. "sürülerinin" tek amacı vardır: Anadolu'nun demografik yapısını bozmak...

Anadolu'nun iyiliğini, birliğini savunmak ırkçılık, faşistlik, kafatasçılık değildir.

10-15 milyon dolayında olduğu söylenen cahil, vasıfsız, insanlıktan uzak kitlelerin bu topraklara boca edilmesi eğitimi, sağlığı, barınmayı, emeğin değerini tarumar etmektedir.

Araplar kardeşimiz filan değildir. Onların bayrağımıza, kültürümüze, dinimize zerre saygısı yoktur.