Öğr. Gör. Dr. Topaloğlu’ndan Büyük Başarı Öğr. Gör. Dr. Topaloğlu’ndan Büyük Başarı

Çanakkale Savaşları; yeni devletin inşasıyla birlikte Kurtuluş Savaşı ve sonraki dönemlerde cereyan eden savaşlarda kendi insanını vatan uğrunda çatışmaya yollamıştır. Bu yiğitlerden kimileri geri dönmüş, evine ve ailesine kavuşmuş; kimisi gittiği yerde ruhunu teslim edip sevdiklerini geride bırakmıştır.
Bu toprakları vatan yapan onların mezarlarıdır.
ÇANAKKALE ŞAVAŞI GÖKÇEBEYLİ ŞEHİTLERİMİZ
Bakiler köyünden Alibeyoğlu lakaplı Hasan oğlu 1301 doğumlu Hasan Çanakkale’de Menzil Hastanesi Haziran 1331  tarihinde 30 yaşında şehit
Bakiler köyünden Bekiroğlu lakaplı Şakir oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Çanakkale’de Arıburnu’nda 1331 tarihinde 23 yaşında şehit
Bakiler köyünden  İmamoğlu lakaplı Müteveffa İbrahim oğlu 1303 doğumlu Ahmet Çanakkale Arıburnu’nda 1 Mayıs 1332  tarihinde  29 yaşında şehit
Hacımusa Köyünden Kadıoğlu lakaplı Hüseyin oğlu 1305 doğumlu Hurşid Çanakkale civarında Kumkale’de Nisan 1332  tarihinde 27 yaşında şehit
Hacımusa köyünden Aliustaoğlu lakaplı Ramazan oğlu 1301 doğumlu Yakup Çanakkale’de Anafartalar’da Haziran 1331   tarihinde 30 yaşında şehit.
Bakiler  köyünden Bekirbeşeoğlu lakaplı Mehmet oğlu 1301 doğumlu  Biraderzadesi Ali Çanakkale’de Arıburnu’nda 1331  tarihinde 30 yaşında şehit
Duhancılar köyünden  Keklioğlu lakaplı Mehmet oğlu 1311 doğumlu Ahmet Çanakkale’de Kumkale mevkiinde 1331  tarihinde  20 yaşında şehit
Bakiler köyünden  Velibeyoğlu lakaplı  Müteveffa Hasan oğlu 1308 doğumlu  İsmail Kumkale’de 1331  tarihinde 23 yaşında şehit.
Çukur köyünden  Mehmet oğlu 1303 doğumlu  Halit Anafartalar Muharebesi 30.05.1915 tarihinde 28 yaşında şehit.
Gaziler köyünden Beşebeyoğulları (Paşabeyoğlu) lakaplı Satılmış oğlu 1308 doğumlu Hüseyin Kerevizdere Muharebesinde 28.02.1915 tarihinde 23 yaşında şehit.
Uzunahmetler köyünden İsmail oğlu 1305 doğumlu İsmail Meydan Harbinde 18.09.1915 tarihinde 26 yaşında şehit
Aktarla köyünden Süleymancılıoğulları lakaplı İsmail oğlu 1301 doğumlu İsmail 18.Kolordu 51.Fırka Sıhhiye Bölüğü 07.12.1916 tarihinde 31 yaşında şehit
 Hacımusa köyünden İbrahim oğlu Kadir 4.Fırka Sıhhiye Bölüğü 03.05.1915 tarihinde şehit.
Uzunahmetler köyünden Partılı ( Partlak) lakaplı Mustafa oğlu 1308 doğumlu Musa Ağadere’de 11.Fırka Seyyar Hastanesi 20.04.1915 tarihinde 23 yaşında şehit.
Hacımusa köyünden Kütükçüoğulları lakaplı İsmail oğlu 1312 doğumlu Mustafa Sivritepe Harbinde 13.06.1916 tarihinde 20 yaşında şehit.
Üçyargu(?) (Üçburgu) köyünden Velipeşeoğlu (Velibeşeoğlu) (Delipeşe?) lakaplı Yusuf oğlu 1306 doğumlu Nazif 29 Kanunusânî 1331 tarihinde 25 yaşında şehit
Bakacakkadı köyünden Halilbeyoğlu lakaplı Eyüp oğlu 1310 doğumlu  Ahmet  Meydan Harbinde (31.Alay, 23.Tabur, 5.Bölük) Temmuz 1332 tarihinde  22 yaşında şehit
Çukur köyünden Karaismailoğulları lakaplı Süleyman oğlu 1296 doğumlu Ahmet Harbiye Merkez Hastanesi 23.04.1915 tarihinde 35 yaşında şehit
Çukur Köyünden İsmail oğlu 1304 doğumlu Rıza Seddülbahir Muharebesinde 17.04.1915 tarihinde 27 yaşında şehit.
Aktarla köyünden Çakıroğulları lakaplı Recep oğlu 1305 doğumlu Salih Meydan-ı Harpte 23.10.1915 tarihinde 26 yaşında şehit
Uzunahmetler köyünden Habiboğullarından Mustafa oğlu 1301 doğumlu Satılmış Meydan Harbinde 21.02.1915 tarihinde 30 yaşında şehit
Çukur köyünden Dede lakaplı Mustafa oğlu Satılmış Kumkalede 13.02.1915 tarihinde şehit
Bakiler köyünden Bekiroğulları lakaplı Mehmet oğlu 1303 doğumlu Sefer Mehmet 1303 Domuzderesi 12.04.1915 tarihinde 28 yaşında şehit. (Latif AYDEMİR/GÖKÇEBEY)