İnsanların hangi büyüklükteki depremleri hissedebileceği ve büyüklüklerine göre depremlerin etkilerinden bahseden Altaş'ın açıklaması şu şekilde;

"AFAD verilerine göre sabah saat 07:34’de merkezi Zonguldak’ın Çaycuma ilçesi olan deprem meydana geldi. Yerin 7.04 km derinliğinde meydana gelen depremin şiddeti, 1.5 olarak açıklandı (Kaynak: yerel basın).

Bir depremin oluşturacağı etkinin boyutu, üzerinde oluştuğu fayın karakteristiği (düşey atım, yanal atım vb.), yerel zemin özellikleri (dolgu zemin, alüvyon zemin, kaya zemin vb.) ve etkilenen yapıların mühendislik denetimi ve gözetimi altında yapılıp yapılmadıklarına göre değişir. 

İnsanlar duyu organları ile aletler tarafından 1 ve 2 büyüklüğünde ölçülen depremleri hissedemezler. Dünyamızın her an hareket halinde olan yerkabuğunda insanlar tarafından hissedilemeyen bu büyüklükteki depremler her an olmakta ve sadece ölçüm için geliştirilen cihazlar tarafından ölçülebilmekte ve kaydedilebilmektedirler.

Bu değerlendirmelerin yanı sıra, insanların tarafından algılanan depremlerin oluşturabilecekleri etkiler genel olarak şöyle özetlenebilir.

Kapalı mekânda bulunan insanlar aletler tarafından 3 büyüklüğünde ölçülen depremleri, mekânın önünden kamyon geçmesi ile oluşan küçük sarsıntılara benzer titreşimlerle hissedebilirler.

Aletler tarafından 4 büyüklüğünde ölçülen depremler, kapalı mekânlarda eşyaların sarsılmalarının yanı sıra yerinden oynamalarına da yol açabilir ve temeli ile kirişi olmadan yapılan zayıf binalarda hasar oluşturabilirler.

Aletler tarafından 5 büyüklüğünde ölçülen depremler herkes tarafından hissedilebilirler. Birçok kimse uykusundan uyanır, tabak, biblo vb eşyalar ile pencere camları kırılabilir, sıvalar çatlayabilir, ağaçlar ve direkler sallanır.

Aletler tarafından 6 büyüklüğünde ölçülen depremler, orta çaplı depremlerdir ve mühendislik disiplini altında yapılmayan binalarda duvar ile baca yıkılması gibi büyük hasara neden olurlar.

Aletler tarafından 7 büyüklüğünde ölçülen depremler, yeterli mühendislik denetimi ve gözetimi altında yapılmayan binalarda büyük hasara neden olurlar. Yollarda ve yerkabuğunda kırık, çatlak, kıvrım ile toprak kaymaları oluşturabilirler.

A Takımına Fuarcılık sunumu yaptı A Takımına Fuarcılık sunumu yaptı

Aletler tarafından 8 büyüklüğünde ölçülen depremler, zemin özelliklerine de bağlı olarak ortamda bulunan bütün mühendislik yapılarını yıkıp yok edebilirler. Bu büyüklükteki depremlerden sonra sahillerde ve sahillere yakın topoğrafik olarak düşük kotlu alanlarda taşma dalgası (tsunami) tehlikesi oluşur."

HABER MERKEZİ