MEVLİT MEVLİT

Toplantının ana hedefi, öncelikli olarak İnşaat Bölümümüzün uluslararası işbirliklerini güçlendirmek ve öğrenciler için global eğitim fırsatlarını yaratmak oldu. Toplantıda yüksekokulumuza bağlı diğer bölümlerin de dahil olabileceği karşılıklı öğrenci değişim programları, öğrenci staj olanakları ve ortak proje işbirlikleri ile ilgili konular da ele alındı.

Bu çerçevede Üniversitemiz alt yapı olanakları, öğrencilerin her iki üniversitede belirli sürelerde eğitim alabilmesi için ilgili ders içerikleri ve ders planları tartışıldı. Bununla birlikte öğrencilerin Kazakistan’da faaliyet gösteren uluslararası şirketlerde ve kurumlarda staj yapabilmeleri için potansiyel fırsatlar konuşuldu. İki üniversite arasında ortak araştırma projelerinin başlatılabilmesi hususunda da fikir birliğine varıldı.

Yapılan çevrimiçi toplantı ile Doğu Kazakistan Teknik Üniversitesi ve Üniversitemiz arasındaki işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım atılmış oldu. Bu sayede yakın gelecekte öğrencilerin ve akademik personelin uluslararası deneyim kazanmaları, global bilgi ve becerilerle donanmaları için fırsatlar yaratılması, uluslarasılaşma hususlarında ortak projeler ve bilimsel araştırmalar geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

HABER MERKEZİ

Editör: Bilge ÖZKUL