ZBEÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile bir araya geldi. Konukevinde düzenlenen basın toplantısına Rektör Özölçer’in yanı sıra, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Servet Karasu, Prof. Dr. Bekir Hakan Bakkal ve Genel Sekreter Zehra Safi Öz ve Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Mutluhan Çamur da katıldı.


ZBEÜ’nün Logosu Değişti

Toplantıda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Rektör Özölçer, “Zonguldak Maden
Mühendislik Mektebine dayanan ve 2012 yılına kadar Zonguldak Karaelmas Üniversitesi adını taşıyan Üniversitemizin kuruluş tarihinin 1992 yılı yerine 1924 olarak kabul edilmesine ilişkin başvurunun kabulünün gururunu huzurlarınızda sizlerle mutluluğumuzu paylaşmak istiyorum. Bu mutluluğumuzun ilk taçlandırmasını da üniversitemizin nişanı olan logomuzu 1924 tarihi ile değiştirdik. Bölgemizdeki doğal gaz keşfi ile birlikte tarihten gelen enerji üssü olma potansiyelimizi perçinlemiş olduk. Ülkemizin enerji üssü haline gelen bölgemizi daha canlı yansıtacak ve dikkat çekecek, hem şanlı bayrağımızı hem de ateşi temsil edecek kırmızı renk kullanarak etrafını şanlı al bayrağımızın renginden esinlenip kırmızı renk ile vurguladık. 100 yıllık üniversite tarihimize yaraşır bir şekilde yeni logomuzun hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz” dedi.


ZBEÜ Her Alanda Yükselişe Geçti


ZBEÜ’nün mevcut 35 bin civarında öğrencisi olduğunu, bugüne kadar 107 bin civarında da öğrenci mezun ettiğini belirten Rektör Özölçer, her geçen gün büyüyen üniversitenin bu büyümeye uygun düşecek idari, teknik ve akademik ihtiyaçlarının süratle çözüme kavuşturulması için yönetim olarak yoğun çaba gösterdiklerini getirdi. Özölçer, “Hedeflerimiz ışığında 2023 yılında 68 TÜBİTAK, 6 COST Projesi ve 2 AB Projesi yapılmış olup 4 adet
proje de Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından değerlendirilerek Patent Tescil Belgesi almaya hak kazandı. Burada özellikle Teknoloji Transfer Ofisi AR-GE Birimi tarafından hazırlanan proje Avrupa Birliği’nden yaklaşık 40 milyon Türk lirası destek almaya hak kazanırken, bununla birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) tarafından da 44 proje, 38 milyon TL destek almaya layık görüldü ve bu bağlamda toplam 150 proje de işleyişine devam etmektedir.
2018 yılında firma kabulüne başlayan Teknoparkın yaklaşık 5 senedir bölgede, AR-GE yazılım faaliyetlerinin gelişmesi noktasında en önemli unsurlardan biri hâline geldiğini hatırlatarak, “Teknoparkın kuruluşundan bugüne 38 firma faaliyet göstermiş, 60 projeye ev sahipliği yapılmış, bölgede 270 personel istihdam edilmiş, 720.000 dolar ihracat yapılmış olup 10.500.000 Türk lirası proje geliri elde edilmiştir.” diye konuştu.

Maden Mühendislerinden Valiye ziyaret Maden Mühendislerinden Valiye ziyaret


ZBEÜ Hastanesi Bölgenin Sağlık Üssü Olma Misyonuyla Emin Adımlarla İlerliyor


ZBEÜ Hastanesinin hizmete girdiği 23.10.2000 tarihinde 5000 m² kapalı alana 70 yatak kapasitesine sahip iken 2023 Aralık sonu itibari ile 56.400 m² kapalı alana 456’sı normal ve 90’ı yoğun bakım olmak üzere toplam 613 yatak kapasitesine ulaştığını bildiren Özölçer, “Kurumumuz 23 yıllık zaman zarfında tüm branşlarda deneyimli ve güçlü kadrosuyla teşhis, tetkik, ameliyat, yoğun bakım, ayaktan ve yataklı tedavi hizmetleri üst düzey kalitede sunarak
çalışmalarına devam etmektedir. 2023 yılında Tıp Fakültesinde göreve başlayan 12 öğretim üyesi ile akademik personel sayısını artırarak bölgenin sağlık hizmeti ihtiyacına çözüm olmaya devam edecektir” ifadelerini kullandı.
Ayrıca Rektör Özölçer: “2022-2023 yıllarında yapılan yenilikler, tedarik edilen cihazlar ve uygulamaya konulan ekipmanlarla Hastanemiz; Dijital Röntgen, Anjiyografi, Fluoroskopi, MR, Bilgisayarlı Tomografi, PET-BT, Radyoterapi, Sintigrafi, Renkli Doppler Ultrasonografi gibi son teknoloji ürünü cihazlarla görüntüleme ve tedavi hizmetlerini yürütmektedir. Ayrıca Kanser Araştırma ve Tanı Merkezinin ihtiyacı doğrultusunda Robotik Kemoterapi ilaç
hazırlama ve uygulama hizmet alımı yapılarak bölüm için gerekli olan sarf malzeme ve ilaçlar sağlanmıştır. Böylece günde 40 hastaya kadar kemoterapi hizmeti verilmeye devam edilmektedir. Hastanemizde 39 branşta poliklinik hizmeti verilmekte olup 2022-2023 yılları arasında Çocuk ve Ergen Psikiyatri ile Çocuk Göğüs Polikliniği açılarak hizmet çeşitliliği artırılmışken, eksik olan bölümlerin açılması için de yoğun çaba harcanmaya devam edilmektedir. Batı Karadeniz Bölgesi’nin sağlık üssü konumunu hız kesmeden daha da ileriye taşımaya devam eden Üniversite Hastanemizin, kuruluşundan beri kullanılan mevcut demirbaşlardan, tıbbi cihazlardan ve diğer makine teçhizatlarından eskimiş, yıpranmış ve teknolojik ömrünü doldurmuş olanların 2022 ve 2023 yenileme işlemleri tamamlanmıştır. Bu bağlamda 47.053.000-TL harcama yapılarak cihazların tedariki ve bazı demirbaşların yenilenmesi ile bölge halkına yeni, modern, son teknoloji ve kaliteli sağlık hizmeti sunmaya devam etmekteyiz. Yine bununla beraber Üniversite Hastanemizin, 23 yıllık zaman içerisinde deforme olan yerlerinin ve asansörlerinin yenilenmesine ve yeni birimlerin açılmasına devam edilmiş olup bu bağlamda 2022-2023 yıllarında toplam 57.255.000-TL harcama yapılmıştır” diyerek faaliyet çalışmalarına yönelik bilgilendirmesine tamamladı.
Rektör Özölçer, 2023 yılı faaliyetlerini paylaşma maksadıyla düzenledikleri basın toplantısına katıldıkları için basın mensuplarına teşekkür ederek basın mensuplarının faaliyetler ve projeler hakkındaki çeşitli sorularını cevaplandırdı.
Toplantı, basın açıklaması sonrası toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.

HABER MERKEZİ