Zina Sebebiyle Boşanma Davası

Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesinde belirtilmiş olan zina sebebiyle boşanma davası, evlilik birliği içerisinde zina yapan eş aleyhine açılabilen özel bir boşanma davası türüdür. "Zina" kelimesi, evlilik dışı cinsel ilişkiyi ifade eden Arapça kökenli bir terim olup, Türk hukuku çerçevesinde de eşlerden birinin evlilik dışında bir kişiyle cinsel ilişkiye girmesi şeklinde tanımlanmaktadır.

Türk Medeni Kanunu'nun 185. maddesinin 3. fıkrası, eşlerin birlikte yaşama, birbirine sadık kalmak ve yardımcı olma gibi görevleri olduğunu belirtir. Bu kapsamda, eşlerden birinin zina yapması, söz konusu sadakat görevinin ciddi bir ihlali olarak değerlendirilmektedir ve böyle bir durumda zina eden eşe karşı boşanma davası açma hakkı doğar.

 Zina, evlilik dışı bir kişiyle, bilinçli ve isteyerek gerçekleştirilen cinsel ilişki olarak tanımlanır ve hem heteroseksüel hem de eşcinsel ilişkiler bu kapsama girebilir. Zina sebebiyle boşanma davası açabilmek için, evlilik birliğinin devam ediyor olması, evlilik dışı biriyle cinsel ilişkinin olması ve bu ilişkinin kasten gerçekleştirilmiş olması şartları bulunmaktadır.

Boşanma davası süreçleri kişiler için maddi ve manevi açıdan oldukça zorlu geçen süreçlerdir. Zina sebebine dayanan boşanma davaları ise ayrıca ispat bakımından sağlanması gereken şartların da etkisiyle süreci kişiler bakımından daha zor hale getirmektedir. Bu sebeple gelecekte yaşanması olası mağduriyetlerin önlenmesi ve uğranılan zararların tazmini için uzman bir İstanbul boşanma avukatından hukuki destek alınması önerilmektedir.

Zina Türk Hukuku’nda Suç mu?

Türk hukuk sisteminde, zina, şer’i hukuktan farklı bir şekilde ele alınmaktadır. Zina, aile hukukunda bir kusur olarak değerlendirilirken, şer’i hukukta zina yapan kişilere verilen ağır cezalar (recm cezası gibi) Türk hukukunda söz konusu değildir. Türk hukukunda zina, evlilik hukukunda ele alınır ve yalnızca boşanma davalarında kusur olarak kabul edilir.

Neler Zina Kapsamına Girer?

Zina, evlilik süreci içinde eş dışında biriyle gerçekleştirilen cinsel ilişki olarak tanımlanır. Yargıtay, aldatma iddialarının ispatında bazı özel durumları zina olarak kabul edebilir. Örneğin, bir kararda, bir kadının ortak yaşam alanına bir erkeği gece saatlerinde alması ve bu durumun belgelenmesi üzerine, Yargıtay zina varlığına hükmetmiştir. Zina için, cinsel ilişki şartı aranır; öpüşmek, sarılmak gibi cinsel ilişkiye varmayan eylemler zina kapsamında değerlendirilmez. Zinaya teşebbüs durumları da boşanma sebebi olarak kabul edilir.

Dava Açma Süresi ve Af

Türk Medeni Kanunu'na göre, zina eyleminin öğrenilmesinden itibaren 6 ay içinde veya zina eyleminin gerçekleşmesinden itibaren 5 yıl içerisinde boşanma davası açılmalıdır. Bu süreler geçirildiğinde dava hakkı düşer. Ayrıca, zina eylemini affeden eş, dava açma hakkını kaybeder. Affın varlığı, birlikte yaşamaya devam etme, ortak mutluluk gösteren fotoğrafların paylaşılması gibi eylemlerle ispatlanabilir.

Zina Yapan Eş Boşanma Davası Açabilir mi?

Evet, Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi gereğince, eşlerden biri zina yapmışsa, diğer eş boşanma davası açma hakkına sahiptir.

Zina Nedeniyle Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Zina sebebiyle boşanma davası, ilgili Aile Mahkemesi'ne dilekçe verilerek açılır. Dava sürecinin sağlıklı ilerlemesi için bir avukata vekalet verilmesi önerilir.

Mesajlar Zinaya Delil Olabilir mi?

Boşanma davasında, zina iddiasını destekleyebilecek mesajlar, görüntüler, yazışmalar ve arama kayıtları gibi deliller, Yargıtay uygulamaları doğrultusunda değerlendirilebilir. Ancak, sosyal medya platformları ve telefon operatörleri, kullanıcıların özel mesajları ve detaylarını mahkemeye sunmamaktadır. Ekran görüntüleri gibi deliller, zina iddiasını destekler nitelikteyse, karara esas alınabilir.

Zina İspatlanmazsa Ne Olur?

Eğer dava, zina iddiası üzerine kademeli olarak açılmışsa ve zina ispatlanamazsa, mahkeme evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanarak boşanmaya karar verebilir. Zina ispatlanamazsa ve dava kademeli olarak açılmamışsa, dava reddedilir.

Zina Sebebiyle Boşanmada Otel Kayıtları Mahkemeden İstenebilir mi?

Davacı eş, mahkemeden davalı eşin otel kayıtlarının incelenmesi talebinde bulunabilir. Bu talep üzerine mahkeme, ilgili kayıtları isteyebilir.

Zina Sebebiyle Boşanmada Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Zina sebebiyle boşanma durumunda, kusurlu tarafın mal payı, mal rejimi tasfiyesi sırasında tamamen iptal edilebilir veya azaltılabilir.

Yetkili Mahkeme

Ücretsiz Bir Youtube'dan Mp3'E Dönüştürücü Olan Onlymp3 Hakkında Bilinmesi Gerekenler? Ücretsiz Bir Youtube'dan Mp3'E Dönüştürücü Olan Onlymp3 Hakkında Bilinmesi Gerekenler?

Türk Medeni Kanunu'nun 168. maddesi uyarınca, yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya son altı aydır ikamet ettiği yer mahkemesidir.

Görevli Mahkeme

Aile Mahkemeleri, boşanma davalarında görevli mahkemelerdir.