Polonya ve Macar Maliye Uzmanları enflasyonla mücadeleyi anlatacak Polonya ve Macar Maliye Uzmanları enflasyonla mücadeleyi anlatacak

İŞTE O YAZI:

ZONGULDAK KENT KİMLİĞİNİN OLUŞMASINDA YEREL YÖNETİCİLERİN SORUMLULUKLARI

Bir yöreyi diğer şehirlerden ayıran ve farkını ortaya koyan oluşturduğu kent kimliği ve kültürüdür. Bunlar da ancak, orada yaşayan insanların bulundukları coğrafyadan etkilenmeleriyle belirli bir süreç sonunda oluşabilmektedir. “Hızlı kentleşme” olarak ifade edilen gelişimin olağan sonucu olarak, günlük yaşam, trafik ve yapılaşma da tarihsel olarak kendine özgü yaşam biçimi ve mimari özellikleri olan şehirlerin bozularak birbirlerine benzemelerine yani kendilerine özgü olan “Kent Kimlikleri”nin yok olmasına neden olmaktadır. Kimliklerini kaybeden kentlerin kendilerine özgü sokakları, caddeleri, mimari yapıları yoktur, hepsi birbirine benzemiş ve kimlikleri kaybolmuştur. 

Toplumlar sahip oldukları fırsatların farkına vardıkları ölçüde güçlenirler. Bu yöreye özgü oluş yerel kimlik oluşturabilmenin alt yapısıdır ve bulunduğu şehrin farklılığını öne çıkarmada kullanılmalıdır. Yerel kültür, endüstriyel yapılar, yerel fauna ve flora, yerel mimari, doğal peyzaj yapıları vb. bulundukları yöreye ayrıcalık kazandıran unsurlardır. Var olan bu değerler biraz emek ve para harcanarak yerel kimliğin oluşturulması veya var olan yerel kimliğin daha da güçlenmesi amacıyla değerlendirilebilirler. 

Yerel kimlik oluşturma potansiyelin fazlasıyla bulunduğu Zonguldak’ta ne yazık ki bugüne kadar birçok endüstriyel ve mimarı yapı yıkılarak yok edilmiştir. Az sayıda kişinin itirazı dışında yerel halk konuyla ilgilenmemiş ve şehri yöneten bazı yerel idarecilerin de çıkar uğruna söz konusu yapıların birer birer ortadan kaldırılmasında görev almış veya göz yummuşlardır. Hâlbuki kentin simge durumunda olan ve yıkıldıkları için günümüze ulaşamayan birçok yapı iyileştirilerek, işlev kazandırılarak ve korunarak hem gelecek kuşaklara aktarılabilir hem de kent kimliğinin oluşmasına katkı sunulabilirdi.

İstenir ki, bundan sonra kentin yönetiminde görev alacak yöneticiler şehrin doğasına, uzun sürede oluşabilen kent kültürüne ve günümüzde giderek azalmış olan simge yapılarına sahip çıksınlar.