İŞTE O YAZI:

Kemer yapısı veya daha az bilinen adıyla kaya kemerleri çoğunlukla deniz, nehir ya da hava koşullarından kaynaklanan erozyon nedeniyle oluşurlar. Kara içindeki karstik sahalarda yüzeydeki akarsuyun yeraltına sızması ve orada yataklarını genişletmeleri ile yeraltı akarsu ağı ve bunlara bağlı olarak da tüneller, köprüler gelişebildiği gibi kıyılardaki kireçtaşlarında dalga aşındırmasıyla da kemer yapıları oluşabilmektedir.

İngiliz Hasta Şifayı ZBEÜ Hastanesinde Buldu İngiliz Hasta Şifayı ZBEÜ Hastanesinde Buldu

Kireçtaşları dirençleri yüksek olması nedeniyle normal koşullarda dalga enerjisiyle zor parçalanır kayaçlar olmasına rağmen, su etkisiyle eriyebildiklerinden çok hızlı bir şekilde aşınarak çeşitli karstik şekiller oluştururlar. Bu karstik yapılardan birisi de kemer yapılarıdır.

Kemer yapıları dünyanın her yerinde şehirlerin simge yapıları olarak kabul edilirler. Doğanın ustalık eserleri arasında sayılan kemer yapıları da mimari özellikleri nedeniyle insanoğluna ilham kaynağı olmuş eserlerdir. .

Doğa harikası olarak kabul edilen kemer yapıları dünya genelinde turizm unsuru olarak değer görürler. Doğal Kemerler Ulusal Parkı Utah, Spectacle Kemerleri, Pont d’Arc, El Arco de Cabo San Lucas, La Portada, Durdle Kapısı, Azure Window, Ay Tepesi, Shipton Kemeri, Aloba Kemeri dünya genelinde ünlü olan kemer yapılarıdır.

Aşağıda Zonguldak kıyı şeridindeki kireçtaşlarında dalga etkisiyle oluşmuş, gösterişsiz ve halkımızın ilgisini de çekmeyen bir kemer yapısının fotoğrafını görüyorsunuz.