Tahsin Erdem'den skandal görüntüler... Tahsin Erdem'den skandal görüntüler...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında farklı illerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına çok sayıda memur ve personel alımı yapılacağını bildirildi. İŞKUR aracılığı ile yayımlanan duyurulara baktğımızda KPSS'siz işçi, KPSS 60 puan ile personel ve memur alımı yapılacağına yer verildi.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?

İlanlara başvuru yapacak adaylarda aranan genel şartlar şu şekilde:

-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak
-18 yaşını bitirmiş olmak ve 40 yaşını doldurmamış olmak
-Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak
-Kamu haklarından mahrum bulunmamak
-Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak
-İş Tanımlarında belirtilen nitelikleri taşımak
-Başvuru yapacak adaylar aktif ilanlardan sadece bir tanesine başvuru yapabilir. Başvuru yapılan ilan mülakat sürecini tamamladıktan sonra aday başka bir ilana başvurulabilecektir.
-Belgelerini teslim etmeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.
-Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

ALIM YAPILAN KADROLAR
Muhasebeci,
Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi,
Şoför,
Temizlik Personeli,

Sakarya Hendek

Sakarya Erenler

Manisa Saruhanlı

İstanbul Beyoğlu

Balıkesir Havran

Zonguldak Merkez

Van Gevaş

İstanbul Bakırköy