Bektaş: Ahlaksız saldırılar yapılıyor Bektaş: Ahlaksız saldırılar yapılıyor

Jeoloji Yüksek Mühendisi Ali Baltaş Güzelcehisar'da bulunan Lav Sütünlarından Zonguldak'ta da olup olmadığından bahsetti.

İŞTE O YAZI:

"Dünyada, ülkemizde ve hatta ilimizde de bulunmalarına karşın son günlerde basında ve sosyal medyada kaynağı belli olmayan bir şehir efsanesi dolaşıyor. “Dünyada sadece Kuzey İrlanda, İskoçya ve Kaliforniya'da bulunan lav sütunlarının bir benzeri Türkiye'de sadece Bartın Güzelcehisar'da bulunuyor”. Halk olarak işimize gelen ve hoşumuza giden bilgileri araştırmadan çok kolay kabulleniyoruz. Hâlbuki bu bilgiyi doğrulamak amacıyla internette biraz araştırma yapılırsa gerçek verilere kolaylıkla ulaşılabilir.

Magmanın yeraltından katı, sıvı ya da gaz haldeki çıkışı sırasında birçok farklı (doğal kaynaklar) madde ile birlikte lavlar da (magmanın akışkan hali) çıkar. Lavlar yeryüzüne doğru akışları sürecinde yerkabuğunda farklı derinliklerde soğuyarak magmatik kayaçları oluştururlar. Lavların yeryüzüne ulaşanları soğumaya dolayısı ile hacimce küçülmeye (büzüşmeye) başlayarak bazalt yani lav sütunlarını oluştururlar. Bu sütunların biçimi soğumanın alttan üste ya da üstten alta doğru olmasına göre değişir. Soğuma tabandan başlarsa volkanik sütunlar dik şekilde oluşurlar. 

Batı Karadeniz bölgesinde Ereğli, Zonguldak ve Cide arasındaki kesimlerinde Yemişliçay Üst Grubu içerisinde bulunan ve Turoniyen’den başlayarak Kampaniyen’in sonuna kadar (93.3-72 milyon yıl) kesintisiz olarak süren bir volkanizmanın ürünü olan lav (bazalt) sütunları Zonguldak’ta ili sınırları içinde de bulunmaktadırlar. Her ne kadar göz önünde ve görsellikleri Güzelcehisar’dakiler kadar olmasa da Zonguldak’ta lav sütunları; Filyos vadisinde Gökçeler ile Çömlekçi Köyleri arasında, Kdz. Ereğli ile Devrek ilçelerini birbirine bağlayan karayolu kuzeyinde Serdaroğlu Mah. civarında ve Ereğli İle Devrek karayolunun yaklaşık beş km güneyindeki Aşağı Kayalıdere Köyünde ve köyün iki km kadar güneyindeki Kayalıdere vadisinde bulunurlar.

Ülkemizde bulunan lav sütun yapılarına örnek vermek gerekirse ilk akla gelenler; Güzelcehisar bazalt sütunları, Bazalt Kayalıkları Tabiat Anıtı (Boyabat), Beşkonak ve Balcılar bazalt sütunları (Kızılcahamam), Çakırca bazalt sütunları (Kula, Salihli), Seben Lav sütunlarıdır (Bolu).

Dünya genelinde bilimsel çalışmalar yapılarak varlığı kanıtlanmış yüzlerce lokasyonda lav sütunu yapıları bulunmaktadır. Bunlardan en bilinenleri; Dev 'S Causeway Bazaltik Sütunları (Kuzey İrlanda), Regla Bazaltik Sütunları (Hidalgo, Meksika), Devils Postpile Ulusal Anıtı (ABD), Fingal Mağarası (İskoçya), Takachiho Boğazı'ndaki bazalt sütunları (Japonya), Svartifoss volkanik kayaları (izlanda), Rusya ve Japonya arasındaki Kunashir Adası'ndaki Stolbckatiy Burnu'ndaki kayalıkları, Organ Boruları (Namibya), Raoul Burnu (Tazmanya, Avustralya), Meshushim Deresi, Golan Tepeleri (Suriye İsrail arasıdaki tartışmalı bölge)."

HABER MERKEZİ