Bugün 23 Nisan. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bundan 104 yıl önce TBMM açıldı. Ulusal egemenliğin tek adamdan alınıp ulusa verildiği gün.  "Ulusal egemenlik kayıtsız koşulsuz ulusundur" denilerek egemenliğin ulusa verildiği tüm dünyaya duyuruldu. Bu nedenle bugünün anlamı, önemi ve değeri tartışılamaz bile. 

İkinci ve önemli olan öbür yönü de Çocuk Bayramı olmasıdır. Dünyada çocuklara armağan edilen ilk ve tek bayram oluşu da ayrıca önem taşır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, çocuklara verdiği önem ve değer, bu bayramla birlikte çok daha açık ve net olarak anlaşılır.

Bugünün anlam ve önemini Atamızın özdeyişleri ile kavramaya çalışalım. Ne diyor Ulu önderimiz? 

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve  ışığısınız. Ülkemizi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne denli  önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

İşte çocuklara güvenen, çocukları ülkemizin geleceğini kuracak yıldızlar gibi gören bir önder ve anlayış. 

"Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir." sözüyle de aydınlık yarınları çocukların kurmasını diliyor. Beklentisini bu sözlerle dile getiriyor.

"Bütün evren  bilmelidir ki artık bu devletin ve bu ulusun başında hiçbir güç yoktur, hiçbir makam yoktur. Yalnız bir güç vardır. O da ulusal  egemenliktir. Yalnız bir makam vardır. O da ulusun  kalbi, vicdanı ve varlığıdır." 

Bugünün yöneticileri bunun ayırdında mıdır? Ulusal egemenliğin ne olduğunu anlamışlar mıdır?  Yoksa bu düşünceyi, bu anlayışı yok saymak, yerine tekil bir yönetimi getirmek eğiliminde midirler? 

Atamız, anne ve babalara da sorumluluk yüklemektedir. Onlardan, çocuklarını bu ülkeye hizmet edecek kişiler olarak yetiştirmelerini ister. 

"Gelecek için hazırlanan vatan evlatlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir özveriden çekinmemelerini öğütlerim."

"Hedefe yalnız çocukları yetiştirmekle ulaşamayız! Çocuklar geleceğimizdir. Çocuklar geleceği yapacak adamlardır. Fakat geleceği yapacak olan bu çocukları yetiştirecek analar, babalar, kardeşler hepsi şimdiden az çok aydınlatılmalıdır ki, yetiştirecekleri çocukları bu ulus  ve bu ülkeye hizmet edebilecek, yararlı ve verimli  olabilecek biçimde  yetiştirsinler! Hiç olmazsa yetiştirmek gereğine  inansınlar! "

Anne ve babalar bu sorumluğun ve yükümlülüğün bilincinde midirler? Görevlerini yerine getirmekteler mi? Yoksa karanlık güçlerin eline bırakarak çocuklarının cumhuriyet karşıtı bireyler olarak yetişmelerine göz mü yummaktadirlar?

Atamız, ulusal egemenliğin dayanağını da açıklar. 
"Özgürlüğün de, eşitliğin de adaletin de dayanağı ulusal egemenliktir."

"Ulusal egemenlik öyle bir ışıktır ki, onun karşısında zincirler erir, taç ve tahtlar batar yok olur."

Adalet kurumlarının yozlaştiğini, güven kaybına uğradığını hepimiz görüyoruz ve yaşıyoruz. Adalet yıprandıkça, adalet duygusu yok oldukça egemenlik kavramının da içi boşalıyor.

Atamız,  çocuklara olan güvenini ne de güzel anlatıyor? 

"Türk  ulusunun geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

23 Nisan,  ulusal  tarihimizin  başlangıcı ve yeni bir dönüm noktasıdır. Bütün bir düşmanlık dünyasına karşı ayağa kalkan Türk halkı, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni açarak egemenlik konusunda  harika bir örnek olmuştur.

Biz , yine günün anlam ve önemini Atamızın özdeyişleri ile anlatmayı sürdürelim.

"Çocuklar geleceğimizin güvencesi, yaşama sevincimizdir. Bugünün çocuğunu, yarının büyüğü olarak yetiştirmek hepimizin insanlık görevidir.

Görevimizi yerine getirmek için onları çağdaş eğitim kurumlarında eğitmek zorundayız. Bilim dışı hurafelerle çocukların beyinlerini kirletmeyelim. 

"Her çocuğun doyasıya yaşaması gereken 23 Nisan, Türkiye’nin tek ulusal bayramıdır."

"Çocuklɑrı sɑğlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslɑr, temeli çürük binɑlɑr gibi çɑbuk yıkılırlɑr.

"Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur."

"Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize görecekleri eğitim ve öğretimin sınırı  ne olursa olsun, en önce ve  her şeyden önce  Türkiye'nin geleceğine, benliğine, ulusal  geleneklerine düşman olan öğelerle savaşmak  gereği öğretilmelidir."
Mustafa Kemal Atatürk

Bugün, söylev çekmek, çocukları makamlara oturtmak, eğlence düzenlemekten çok Atatürk' u anlamaya çalışmak gereken bir gündür. Çocukların şiddete uğramadığı, taciz ve tecavüz ile karşılaşmadığı, kızların çocuk gelin olmadığı, sigortasız işçi olarak calistirilmadigi gün gerçek bayram olacaktır. 

Ulusal egemenlik ve Çocuk Bayramınız kutlu olsun çocuklar. Sevinin çocuklar. Gerçek bayramları kutlayacağıniz günler yakındır. 

Zeki BAŞTÜRK