-Öncelikle başkan liderlik vasıflarına sahip olmalıdır.
-Topluma örnek olacak bir kişiliğe sahip olmalıdır.
-Karar alma sürecinde etkili olmalı, vizyon sahibi olmalı, azimli, başarılı ve bilgili olmalıdır.
-Verdiği görevlerin peşine düşebilmelidir.
-İyi bir konuşmacı olmalı sözleri ile etrafındakileri tesiri altına alabilmelidir.
-Halkın içinde kalmaya öncelik vermeli, söz ve davranışları ile bunu kuvvetlendirmelidir.
-Üretici bir zekaya sahip olmalıdır.
-Mevcudu korumak yerine daha ileriye taşımayı amaç edinmelidir.
-Hayalleri olmalıdır.
-Başkan sözüne sadık olmalıdır.
-Belediyenin menfaatleri doğrultusunda diğer kurumlarla ilişkileri en yüksek konuma taşımalı, belediyenin hak ve menfaatlerini korumada azami özeni göstermelidir.
-Sadece kendini seçenleri değil bütün toplumu temsil ettiğinin bilincinde olmalı ve buna göre de hizmetleri yürütmelidir.
-Seçildikten sonra partiyle olan ilişkilerini asgariye indirmeli sadece o partiyi değil bütün halkı temsil ettiğinin farkında olmalıdır.Hangi türü olursa olsun kişiler arasında ayrımcılık yapmamalıdır. 
-İyi bir amir olmalıdır.Hizmetlerinde bunu göstermelidir.Verimli çalışmayı kurumunda sağlamalıdır.Bunu yaparken de asla disiplinden ödün vermemelidir.Bir işlemi veya faaliyeti yaparken onu bilmese de ana fikrini öğrenmeye çalışmalıdır. Biliyorsa kendi yapıp göstermelidir.
-İyi çalışmayı ödüllendirmeli kötü çalışmayı ise tenkit etmeli gerekenini yapmalıdır.
-Personeli arasında görüş ayrımına dayalı bir sınıflandırmaya girmemelidir.
-Çıkar odaklarından uzak kalmalıdır.Bunlarla ilişkiye girmemelidir.Birilerinin istismarına açık olacak davranışlar göstermekten kaçınmalıdır.
-Devletin parasını kendi parasından iyi kullanmalı ve muhafazasına çalışmalıdır.
-Planlı olmalı ve planlı hareket etmelidir.Göreve başlar başlamaz halkın ve kurumların gözündeki öncelikli sorunları tespit etmeli ve bunları öncelik sırasına göre halletmeye çalışmalıdır.
-Toplumu ilgilendiren bütün faaliyetlerin içinde bir lider olarak bulunmalıdır.Toplumla ilişkilerine özen göstermeli ve bunu topluma hissettirmelidir.
-İşinin önemini iyi anlamalıdır.
-Vebal sahibi olduğunu asla unutmamalıdır.
-Çok çalışmalıdır.
-İmkansızlık bahanesine sığınmamalıdır. 
-Zor olan yapılır imkansız ise zaman alır demelidir.Mazeret makamı değil hizmet makamı olduğunu bilmelidir.Etrafındaki kişileri de bu yönde yönlendirmelidir.
-Devletin malına sahip çıkmalı ve israfı önlemelidir.Tüyü bitmemiş yetimin bu malda hakkı olduğunu biran bile aklından çıkarmamalıdır.
-Merhametli olmalıdır.Düşkünlere şefkat eliyle muamele etmelidir.Haksızlığın karşısında ise yapanı kim olursa olsun durabilmelidir.
-Halkın başkanı olmalıdır.
-Bu makamda geçici olduğunu bilmelidir.
-Kesesini doldurmaya çalışmamalıdır.
-Zengin olmak için bu makama oturmamalıdır.
-Gecesinin gündüzünün olmayacağını bilmelidir. 
-Belediyenin imkanlarını kendisine ve ailesine veya çevresine yontmaya çalışmamalıdır. Kararlarında isabetli ve devamlı olmalıdır.
-Her rüzgara gönül vermemelidir.
-Bir çınar gibi yere sağlam basmalıdır. 
-Nerden geldiğini ve nereye gittiğini iyi analiz etmeli eleştirileri dinlemeli ve bunlardan istifade etmelidir. 
-Hizmetlerinde şeffaflığa önem vermelidir.
-Şaibelerden bu yolla uzak kalmalıdır. 
Belediye başkanı nasıl olmalıdır başlığı adı altına belirttiğim özellikleri gönlüm ister ki, Türkiye’de ve Zonguldak’ta belediye başkanların hepsi taşıya bilse.
Sağlıcakla Kalınız.