Malum vurguncu “CÜMLE” ALEM’i arayan bulamıyor…
O 5 Yıldızlı otellerde yiyip içip keyif yapıyor…
Kayseri’de bulunan Çimento Fabrikası NAYLON FATURA İLE KÖMÜR VEREN ‘ALEMİ CÜMLEYİ’ arıyor ama ulaşamıyor…
Kayseri ye üstte iyi kömür altta kömür atığı göndermiş bizim NAYLON FATURACI CÜMLE…
Şist ile kömür atığını karıştırıp Çimento fabrikasını dolandırmış…
Fabrika sahipleri CÜMLE ALEMİ her yerde arıyorlarmış…
Firmanın bir adresi dahi yokmuş…
Ama kömürden milyonları götürüyor… 
Bir adresi dahi yok…
Lüks hayat yaşayan CÜMLE ALEM zaten firmayı kapatacakmış…
Yeni isimle yasaklı olduğu elektrik santraline kömür verecekmiş…
Aracılar devreye girmiş…
Yani lüks hayatın parası yine devletten çıkacak desenize…
Naylon faturayı araştıran bir birim yok mu Ülkede…
Vergi Daireleri yan gelip yatma yerimi…
Devletin malı deniz yemeyen keriz misali…
Yetim hakkı yiyen Devletin hakkını yemez mi???