Ereğli Demir Çelik (#EREGL), demir ve çelik sektöründe önemli bir yatırım hamlesi yaparak, Bingöl-Avnik demir madeni sahasında büyük bir Peletleme Tesisi kurmaya karar verdi. Yatırım, şirketin bağlı ortaklığı Erdemir Madencilik (Ermaden) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yapılan sondaj çalışmaları sonucunda tespit edilen yoğun cevherleşme üzerine, yaklaşık 250-300 milyon ton demir cevheri rezervine sahip olan bu alanda Peletleme Tesisi kurulmasına karar verildi. Tesisin yıllık 3 milyon ton pelet üretim kapasitesiyle 100 milyon tonu aşkın pelet üretimi hedefleniyor.

AK Parti heyetinden Posbıyık'a ziyaret AK Parti heyetinden Posbıyık'a ziyaret

Yatırımın tamamlanması ile birlikte, Ereğli Demir Çelik'in pelet üretimindeki kendine yetebilirlik oranının %25-30 bandından %80-85'e, toplam demirli hammaddede ise %15-20 bandından %40-45 bandına çıkması öngörülüyor. Bu gelişme, şirketin çelik üretiminde hammadde arz güvenliğini sağlayacak ve Türkiye'deki ithal pelet kullanım oranını azaltarak yerli ekonomiye önemli bir katkı sunacak.

Ereğli Demir Çelik’in bu yatırımı tamamlamasının ardından kayda değer bir kâr artışı bekliyor. Bu stratejik yatırım, şirketin operasyonel verimliliğini ve rekabet gücünü artırırken, Türkiye'nin demir ve çelik sektöründeki konumunu da güçlendirecek.