Sedat Güngör açıklamasında şunları söyledi:

 “Kamuda Tasarruf;

Kamu Çalışanlarının emeğinden,ekmeğinden,kazanımlarindan değil,

Bizatihi Devletin kendi yapısal  uygulamalarından, Gereksiz ve verimsiz yatırımlarından yapılmalıdır. Buna göre öncelikle, Kalıcı ve Gerçekçi vede milletin faydasına olacak Tasarruflar şunlar olmalı:

- Öncelikle devlet tepeden tırnağa fiziki olarak Gerçekçi bir Tasarrufu gerçekleştirmeli.

- Milletvekili ve bütün danışmanlık Sayıları Gerçekçi bir şekilde düşürülmeli.

- Gereksiz ve verimsiz,

Toplumda karşılığı olmayan üniversite bölümleri ve üniversiteler kapatılmalı.

- Eğitim de tüketim, Kaynak israfı,Zaman israfı ve Gençliğin israfı üzerine kurulu Eğitim Sisteminden vaz geçilerek,

Verimli,Vasıflı,Üretken ve Kaliteli bir nesli yetiştirecek Eğitim sistemine geçilmeli.

- En az 5 yıllığına dışarıdan lüks araç ve ithalatı yasaklanmalı.

- Kamuda Emniyet ve güvenlikle ilgili birimlerin dışındaki bütün sosyal tesisler satılarak ekonomiye katılmalı.

- Reel ve Adil bir ekonomi modeli oluşturularak,

Devlet Faiz sarmalından kurtarılarak, Milletin kaynakları Faiz Löbilerine aktarilmamalı.

- Öncelikle mahalle muhtarlıkları kapatılmalı.

- İllerde ve ilçelerde tek başlılığı geçilmeli.

- Taşımalı eğitimden mümkün olduğu sürede, İvedilikle vaz geçilmeli.

- Tüketim ve Hizmet sektöründe değil,

Üretim sektöründe istihdam artırılmalıdır.

- Devlet adına görev yapan tüm makamların etrafındaki aşırı koruma ve araç israfına son verilmeli dır.

- Bugün için acil olmayan, toplumda yandaş müteahhitlere kaynak aktarılıyor görüntüsü veren Gereksiz yatırımlar yapılmamalıdır.

- Her ile havalimani popülist bir politika olup,

Ekonomik ve Gerçekçi değildir.

- İş adamlarının, belediyelerin ve Spor kuluplerinin borçları Adil ve ihmal edilmeden tahsil edilmelidir.

- Kamu da acil ve kalıcı bir personel Reformu yapılmalıdır.

TED’liler 60’ıncı mezunlarını verdi: Bayrağı Asrın devretti TED’liler 60’ıncı mezunlarını verdi: Bayrağı Asrın devretti

Bütün bunlar ve bunlar gibi milletin istediği gercekci tasarruflar ve uygulamalar yapılırsa,

Ozaman Kamu Çalışanlarının ve  Emeklilerin gelirinden kazanimlarından tasarrufa gerek olmadığı,

Aksine bu kesimlerin ve de devletin Gelirlerinin artığı görülecektir.

Yeterki Adil ve Hakkaniyetli olunsun.

Evet bir kez daha diyoruz ki;

Emekten ve Ekmekten tasarruf olmaz.

Tasarruf: lüksten, zevkten, sefadan ve eğlenceden,Servetten olur.

Faiz lobisinden kurtaracağınız beş, on puanın;

Kamu Çalışanlarından,emeklilerden vede onların aileleriyle birlikte 30,35 milyonun ekmeğinden yapılan tasarruftan çok daha büyük vede daha doğru olacağı görülecektir.

Toplu Sözleşme Kazanımlarımıza dokunanlara

Bir Sendikacı,bir Kamu Çalışanı ve de bir insan olarak Teklifimdir.

Lütfen Sabit gelirlilerin üzerindeki bütün yanlış ve olumsuz uygulamalara son veriniz.

Emekten ve Ekmekten Tasarruf olmaz.

Niyet hayr, Akıbet hayr.

Editör: BBG Begüm