MADENCİYLE BAYRAMLAŞTILAR MADENCİYLE BAYRAMLAŞTILAR

Toplantıda; gündem maddeleri görüşüldü, Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından Nisan ayı faaliyetleri ile ilgili bilgilendirmeler yapıldı. 
Amacı, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının kuruluş ve işleyişine ilişkin esasları düzenlemek olan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odasının, kuruluşu, organları, toplantıları, çalışma usulleri, işlerin yürütülme şekli, hizmet birimleri, iş bölümü, üye kaydı, iç teşkilatı, personelin hak ve yükümlülükleri ve Oda Meclisi'nin, Yönetim Kurulu'nun, Meslek Komitelerinin çalışma esas ve usullerini, temsil ve imza yetkileri ile işleyişe ilişkin esasları kapsayan Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası İç Yönergesi yeni haliyle görüşülüp, kabul edilerek Birlik onayına sunulması kararlaştırıldı.

Editör: Eren Aşkar