https://www.ilan.gov.tr/ilan/1428399/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-2024-yili-aktuerlik-sinavlari-ilani
İŞTE O İLAN: 
SİGORTACILIK VE ÖZEL EMEKLİLİK
DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU
2024 YILI AKTÜERLİK SINAVLARI İLANI

15/08/2007 tarihli ve 26614 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 01/01/2008 tarihinde yürürlüğe giren Aktüerler Yönetmeliği, birinci, ikinci ve üçüncü seviye sınavlarının bir takvim yılında en az bir kez açılmasına hükmetmektedir.

Bu kapsamda, aktüerlik birinci ve ikinci seviye sınavları, Ankara ve İstanbul’da, üçüncü ve dördüncü seviye sınavları ise sadece İstanbul’da aşağıda belirtilen tarihlerde yapılacaktır.
 
    Birinci Sınav Dönemi    İkinci Sınav Dönemi
Birinci Seviye Sınavları
Finansal Matematik    4 Mayıs 2024 / Sabah    7 Eylül 2024 / Sabah
İstatistik ve Olasılık    4 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra    7 Eylül 2024 / Öğleden Sonra
Matematik    5 Mayıs 2024 / Sabah    8 Eylül 2024/ Sabah
Temel Sigortacılık ve Ekonomi    5 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra    8 Eylül 2024 / Öğleden Sonra
İkinci Seviye Sınavları
Muhasebe ve Finansal Raporlama        25 Mayıs 2024 / Sabah    21 Eylül 2024 / Öğleden Sonra
Sigorta Matematiği(Hayat ve Hayatdışı)    25 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra    21 Eylül 2024 / Sabah
Risk Analizi ve Aktüeryal Modelleme    26 Mayıs 2024 / Sabah    22 Eylül 2024 / Öğleden Sonra
Finans Teorisi ve Uygulamaları    26 Mayıs 2024 / Öğleden Sonra    22 Eylül 2024 / Sabah
Üçüncü Seviye Sınavları
Finans Yatırım ve Risk Yönetimi    2 Kasım 2024 / Öğleden Sonra
Emeklilik Sistemleri    3 Kasım 2024 / Öğleden Sonra
Hayat Sigortaları    23 Kasım 2024 / Öğleden Sonra
Sağlık Sigortaları    24 Kasım 2024 / Öğleden Sonra
Hayat-Dışı Sigortalar    30 Kasım 2024 / Öğleden Sonra
Dördüncü Seviye Sınavları
Türk Sigortacılık Uygulamaları ve Yasal Çerçeve    7 Aralık 2024 / Öğleden Sonra


Birinci, İkinci ve Üçüncü Seviye Sınavlarına, yurt içinde veya dışında bir yüksek öğretim kurumuna lisans derecesi almak üzere devam edenler veya bu yüksek öğretim kurumlarından mezun olarak lisans derecesi almış olanlar başvurabilecektir. Sınav sonuçlarının geçerli olabilmesi için yurtdışında öğrenim görenlerden, Yüksek Öğretim Kurumu’ndan alınacak denklik belgesi talep edilecektir. Dördüncü Seviye Sınavlarına, Uluslararası kabul görmüş sınavlar veya usullerle aktüer unvanını alanlar başvurabilecektir. 

Sınavlar hakkında daha ayrıntılı bilgi, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (www.seddk.gov.tr), Türkiye Sigorta Birliği (www.tsb.org.tr), Aktüerler Derneği (www.aktuerlerdernegi.org) ve Sigortacılık Eğitim Merkezi (www.segem.org.tr) internet sayfalarında yayımlanan “2024 Yılı Aktüerlik Sınavları Başvuru ve Uygulama Kılavuzu” ve “2024 Yılı Aktüerlik Sınavları Kapsamı” adlı dokümanlardan edinilebilir.

Danışmanlık hizmeti alınacak Danışmanlık hizmeti alınacak

            Kamuoyuna duyurulur.           
İlan Numarası: ILN01987412