Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı Gökdere 20 Yıllığına ihaleye çıktı

Aranan şartlar arasında, Uzman Yardımcısı En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokulların Kamu yönetimi, Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, İşletme, İktisat, Uluslararası ilişkiler, Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, Uluslararası ticaret, Uluslararası ticaret ve lojistik, Ekonomi, Maliye, Ekonometri,  bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya dört yıllık fakülte veya yüksekokul mezunu olmak kaydıyla belirtilen alanlardan en az birinde yüksek lisans derecesi olması isteniyor.
İlan Numarası: ILN01991690
İŞTE O İLAN