TMO Suriye’de yaşayanlara ekmeklik un yardımı TMO Suriye’de yaşayanlara ekmeklik un yardımı

1-28 Şubat 2024 Çarşamba - 4 Mart 2024 Pazartesi Saat 18.00’e kadar    Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) (https://ekip.saglik.gov.tr) üzerinden başvuruların yapılması
2- 18 Mart 2024 Pazartesi    Başvuru Değerlendirme Sonuçlarının EKİP üzerinden ilanı
3- 18 Mart 2024 Pazartesi – 19 Mart 2024 Salı Saat 18.00’e kadar İnceleme sonrası başvuruları ret olanların itirazlarının EKİP üzerinden alınması
4- 21 Mart 2024 Perşembe İtiraz sonuçlarının EKİP üzerinden ilanı
5-22 MART 2024 CUMA KURA TARİHİ Yeri ve saati (https://yhgm.saglik.gov.tr) internet adresinden ilan edilecektir.
6-5 Nisan 2024 Cuma saat 18.00’e kadar Atamaya esas evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında sözleşmeli çalışanlar ve özel sağlık tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan sonra göreve başlayacakları sağlık tesisine teslim etmelidirler.)
İŞTE O İLAN: 
Sağlık Bakanlığından:
2024 YILI İLK DEFA VE YENİDEN ATAMA KURASI İLANI
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununun ek birinci maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Açıktan Kura ile Atanacak Bazı Sağlık Personelinin Atama Usul ve Esaslarına
İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaçları için, tıpta uzmanlık mevzuatına göre uzman olanlar ile uzman tabip,
tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi, uzman eczacı ve eczacı kadrolarına ilk defa veya yeniden yapılacak atama-yerleştirme iş ve işlemleri ilan edilen takvim çerçevesinde noter tarafından
bilgisayar ortamında kura ile yapılacaktır.
Bu kura eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki ayrı yerleştirme şeklinde yapılacak olup diğer unvan ve branşlar için sadece 2. yerleştirme işlemi
uygulanacaktır.
İlan Numarası: DPB843620