İnsanoğlu eski tarihlerden bu yana yaşamını su kenarlarına,dağ eteklerine,orman yanlarına kurmuştur.İhtiyaçlarını doğadan karşılamışlardır.Bozulmamış temiz çevre ve doğa canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için en önemli unsurdur.Uygun biyolojik,fiziki,sosyal,ekonomik ve kültürel çevre olmaması canlıların hayatını tehlikeye atar.Yaşam haklarını engeller.

  Her ne kadar doğa hakları yasa olarak yoksa da  insanların sağlıklı, mutlu ve huzurlu yaşayabilmeleri için kabul edilen ve yasalaşan  insan hakları ,doğa haklarından ayrı düşünülemez.
  Doğa canlıların yaşam pınarıdır.İnsanlar yaşadığı doğal çevreye göre fiziki yapı, kültürel alan,karakter ve yaşama biçimi oluştururlar.Diğer canlılar da insanlardan farklı değildir.Yaşadıkları çevreye ayak uydururlar.
  Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi,insanların buna doğru orantılı olarak yaşam şekillerinin ve ihtiyaçlarının değişmesi,dizginlenemeyen hatta özendirilen  bir tüketim toplumuna dönüşmesi doğayı tehdit eder boyuta getirmiştir.Doğa sadece insanlara ait değildir.Bütün canlıların yaşamlarını sürdürebilmesi için temiz hava,temiz su, temiz gıda ve temiz çevreye ihtiyaçları vardır.
  Doğayı korumak için önlem alınmayan teknolojiye tabiatın doğal döngüsü yetişememektedir.Bu sebeple bir çok doğal tahribata neden olmaktadır.
Eko sistemi oluşturan bütün elementlerin korunması gerekmektedir.En önemlisi doğal kaynakların doğaya zarar vererek kullanılmasının önlenmesidir.
  Doğa tahribatı sonucunda önlenemeyen doğal afetler malesef  insanoğlunu ve tüm canlıları etkileyen küresel ısınma,iklim değişikliği kaçınılmazdır.
  Son yıllarda bilim adamlarının ısrarlı uyarılarıyla  iklim değişikliği farkedilip kabul edilse önlem alınmaya çalışılsa da tahrip olan doğayı geri döndürmeye ne kadar etkili olabiliyor?İnsanoğlu kendi eliyle  kendisinin ve diğer canlıların yaşam hakkını mı engelliyor?
  İnsan hakları her ne kadar insan odaklıysa da doğa ve doğadaki  dağlar,ormanlar,akarsular,denizler evrenin tüm canlılarıyla  birlikte düşünülmelidir.
  İnsan ve doğa birbirinden ayrı düşünülemez.
Sağlıklı korunan doğaya, mutlu geleceğe….
Birsen Yurdakul Tomurcuklu