e Arşiv Fatura Nedir?

e-Arşiv fatura, elektronik ortamda düzenlenip saklanan resmi bir fatura türüdür. Geleneksel kağıt faturaların elektronik ortama aktarılmasıyla oluşturulan e-Arşiv faturalar, Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen standartlara uygun olarak hazırlanıp elektronik imzalanır. e-Arşiv faturalar, kağıt faturalarla aynı hukuki geçerliliğe sahip olup işletmelerin yasal fatura düzenleme zorunluluğunu yerine getirmesini sağlar.

e Arşiv Fatura Zorunluluğu

e-Arşiv fatura zorunluluğu, Türkiye'deki vergi mevzuatına göre belirli ciroya ulaşan veya belirli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin elektronik ortamda fatura düzenlemek zorunda olmalarını ifade eder.

İşletmelerin Maliye Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak fatura düzenlemesi ve faturaları Maliye Bakanlığı'nın belirlediği elektronik ortamlar üzerinden iletilmesini gerektiren e-Arşiv faturaların elektronik imzalanması da zorunludur.

2014 senesinde yürürlüğe giren e-Arşiv fatura zorunluluğu, işletmelerin belirli ciroya ulaşmasıyla veya belirli sektörlerde faaliyet göstermesiyle başlar. Yılın cirosu 5 milyon TL'yi aşan işletme e-Arşiv fatura düzenleme zorunluluğuna sahiptir. Elektronik eşya satışı, perakende ticaret, telekomünikasyon gibi sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler de e-Arşiv fatura zorunluluğuna tabidir.

e-Arşiv fatura zorunluluğu, işletmelerin kağıt faturalara göre maliyetlerini azaltmasını, işlem süreçlerini hızlandırmasını, çevreye duyarlı bir iş yapısı oluşturmasını sağlar. Yasal mevzuata uyumu sağlayarak işletmelerin vergi yükümlülüklerini yerine getirip cezai yaptırımlardan kaçınmasına imkan tanır.

İşletmelerin e-Arşiv fatura zorunluluğuna uyum sağlayıp elektronik fatura düzenlemesi için gerekli altyapıyı oluşturması önemlidir. E-arşiv fatura kullanan işletmeler yasal gerekliliklere uygun şekilde hareket ederek rekabet avantajı elde ederler.

e Arşiv Fatura Kullanmanın Avantajları

e-Arşiv fatura kullanmanın avantajları, işletmelerin daha verimli ve sürdürülebilir bir iş yapısına geçiş yapmalarını sağlar. Kağıt formdaki faturaların oluşturduğu kağıt, mürekkep, zarf, posta, personel masraflarını minimize eden e-arşiv faturalar maliyetlerin düşürülmesine imkan tanır.

TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDEN DEMİR’E ZİYARET TEKNOLOJİ ŞİRKETİNDEN DEMİR’E ZİYARET

e-arşiv faturaların kağıt faturalara göre bir diğer farkı da düzenlenme sürecinin pratikliğidir. Elektronik ortamda kolaylıkla düzenlenen faturalar, kısa süre içerisinde iletilerek işlem sürecini hızlandırır. Dijital ortama kaydedilip saklanabilen e-arşiv faturaların kaybolma riski azalır ve farklı noktalardan erişime açıktır.

Maliye Bakanlığı'nın belirlediği standartlara uygun olarak hazırlanıp elektronik şekilde imzalanan e-arşiv faturalar yasal gerekliliklere uyumu sağlar. e-Arşiv faturaların kağıt kullanımını azaltılıp doğal kaynakların korunmasına ve çevre dostu bir işletme politikasının benimsenmesine katkıda bulunur.