Kırtasiye malzemesi satın alınacak Kırtasiye malzemesi satın alınacak

Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye Eskişehir adresinde yapılacak olan ihale 29 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00’de açık teklif kapalı usul ihale yapılacak. 
https://www.ilan.gov.tr/ilan/1425315/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-misir-tohumu-satin-alinacaktir
Alınacak ürünler ise, 1. Ürün Hasıl Mısır Tohumu COLONİA (50.000 Adetlik Torbalar Halinde)    Torba 120, 1. Ürün Hasıl Mısır Tohumu MACHA (50.000 Adetlik Torbalar Halinde) Torba 120, 1. Ürün Hasıl Mısır Tohumu DKC-7240 (50.000 Adetlik Torbalar Halinde) Torba 100 olarak açıklandı. 
İşte o ilan: 
İLAN
MISIR TOHUMU SATIN ALINACAKTIR
1. İş sahibi İdarenin;
a) Adı                         : Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
b) Adresi                     : Mahmudiye/ESKİŞEHİR
c) Telefon numarası    : (222) 611 30 09-10
d) Faks numarası        : (222) 611 30 77
e) Elektronik posta adresi: [email protected]
2. İhale konusu mal/iş;
a) Adı: Mısır Tohumu Alımı
b) Miktarı ve türü:
Parti No    Cinsi/Çeşidi    Birimi    Miktarı
1    1. Ürün Hasıl Mısır Tohumu COLONİA
(50.000 Adetlik Torbalar Halinde)    Torba    120
2    1. Ürün Hasıl Mısır Tohumu MACHA
(50.000 Adetlik Torbalar Halinde)    Torba    120
3    1. Ürün Hasıl Mısır Tohumu DKC-7240
(50.000 Adetlik Torbalar Halinde)    Torba    100
c) Teslim Yeri: Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
3- İhaleye ilişkin bilgiler
a) İhale kayıt numarası (İKN)    2024/182542
b) İhale usulü    Açık İhale Usulü (Kapalı teklif)
c) İhalenin yapılacağı adres    Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (İhale Salonu)
Mahmudiye/ESKİŞEHİR
d) İhale tarihi    29.02.2024
e) İhale saati    14.00
4. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur.
a) İhale dokümanının görülebileceği yer:
 https://www.tigem.gov.tr veya Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü Mahmudiye/ESKİŞEHİR
c) İhale dokümanı satış bedeli: 500,00 TL (KDV Dahil)
5. Tekliflerin sunulacağı yer: Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü (Genel Evrak Servisi)
6. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen toplam bedelin % 3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
7. Bu ihalede bir partinin tamamını içermek kaydıyla kısmi teklif verilebilir.
8. İhaleye ait her türlü vergi, karar pulu, sözleşme damga vergisi, resim, harç ve her türlü yasal ödemeler yükleniciden tahsil edilir.
9. Bu ihale 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
İlan Numarası: ILN01985463