https://www.ilan.gov.tr/ilan/1420110/kamu-akademik-personel-akademik-personel-alimlari-beykoz-universitesi-rektorlugunden-ogretim-uyesi-ogretim-gorevlisi-arastirma-gorevlisi-alim-ilani
Resmi Gazetede yayınlanan ilan şöyle;
Beykoz Üniversitesi Rektörlüğünden
ÖĞRETİM ÜYESİ / ÖĞRETİM GÖREVLİSİ / ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI
Üniversitemiz çeşitli bölümlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre öğretim üyeleri (profesör, doçent, doktor öğretim üyesi) ve 09.11.2018 tarihli 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca, öğretim görevlisi / araştırma görevlisi alınacaktır.

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayın tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Beykoz Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvurular için gerekli bilgi, belge ve başvuru şartlarına ayrıca www.ilan.gov.tr insan kaynakları kategorisinden veya www.beykoz.edu.tr adresinden ulaşılabilir.

Adres:
Beykoz Üniversitesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Orhan Veli Kanık Caddesi No: 114 34805 Kavacık, Beykoz, İSTANBUL
Tel: 0216 912 2252
 
BİRİM    BÖLÜM/ PROGRAM    ARANAN ŞARTLAR    ÜNVAN    SAYI
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Mimarlık    Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını derecelerini Mimarlık alanında tamamlamış olmak.    Prof. Dr.    1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*    Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi ve doktora derecesi olmak.    Dr. Öğr. Üyesi    1
Mühendislik
ve Mimarlık Fakültesi    Endüstri
Mühendisliği (İngilizce)*    Endüstri Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği Doktora derecesine sahip olmak.    Dr. Öğr. Üyesi    2
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Yazılım Mühendisliği    Lisans, Yüksek Lisans ve Doktorasını Matematik, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik Elektronik Mühendisliği alanlarından birinde yapmış olmak    Dr. Öğr. Üyesi    1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Mimarlık    Mimarlık alanında lisans derecesi ve doktora derecesi olmak.    Dr. Öğr. Üyesi    1
Sosyal Bilimler Fakültesi    Psikoloji    Psikoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Psikoloji alt alanları veya ilişkili disiplinler arası alanlardan birinde tamamlamış olmak.    Dr. Öğr. Üyesi    1
Sosyal Bilimler Fakültesi    Psikoloji (İngilizce)*    Psikoloji lisans mezunu olmak, yüksek lisans ve doktora eğitimini Psikoloji alt alanları veya ilişkili disiplinler arası alanlardan birinde tamamlamış olmak.    Dr. Öğr. Üyesi    1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*    Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, alanlarından birinde lisans derecesi ve yüksek lisans veya doktora yapıyor olmak.    Öğretim Görevlisi    1
Meslek Yüksekokulu    Bilgisayar Programcılığı    Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Bilgisayar ve Kontrol Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Siber Güvenlik, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Matematik- Bilgisayar, Bilgisayar Bilimleri alanlarından birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak veya doktora yapıyor olmak.    Öğretim Görevlisi    1
Meslek Yüksekokulu    Bilişim Güvenliği Teknolojisi    Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, İşletme Mühendisliği, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Sayısal Yöntemler, Yönetim Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgi Teknolojileri, Bilgi Bilimleri, Bilgisayar Teknolojileri, Bilgisayar Bilimleri, Siber Güvenlik bölümlerinden birinden tezli yüksek lisans yapmış olmak    Öğretim Görevlisi    1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce)*    Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri, Yazılım Mühendisliği veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak. Bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.    Araştırma Görevlisi    1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Endüstri Mühendisliği (İngilizce)*    Endüstri Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Üretim Sistemleri Mühendisliği alanlarından birinde lisans derecesi olmak; bu alanlardan birinde yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı olmak.    Araştırma Görevlisi    1
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi    Yazılım Mühendisliği    Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanlarının birinde lisansüstü öğrenim görüyor olmak    Araştırma Görevlisi    2
 

İstanbul'da arsa karşılığı inşaat ihalesi İstanbul'da arsa karşılığı inşaat ihalesi

* Yükseköğretim Kurulunca yayımlanan, “Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik” gereğince belirlenen, İngilizce dilinde ders verebilme yeterliliğine sahip olmak koşulu aranmaktadır.

ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA BAŞVURU ŞARTLARI
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. Özgeçmiş (YÖK formatında).
3. Adli Sicil Kaydı.
4. İngilizce bölümlere başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak.
5. 2 adet fotoğraf.
6. Nüfus cüzdanı sureti.
7. Diplomalarının tasdikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora).
8. Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi.
9. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.
10. Bilimsel Yayınlarını, Kongre ve Konferans Tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversite yönetimine katkılarını kapsayan belge ve bilgileri içeren Pdf formatında hazırlanmış taşınabilir bellek.

Profesör kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 6 (altı) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların yukarıdaki belgeleri içeren dosyaları 1 (bir) takım olarak dosya ve 4 (dört) takım olarak Pdf formatında hazırlanmış olan taşınabilir bellek ile ilanın Resmî Gazete’de yayınlanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde teslim etmeleri gerekmektedir.

ÖĞRETİM GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Öğretim Görevlisi:
1. Başvurulan programın puan türünden ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. Belirtilen alanlarda lisans ve tezli yüksek lisans mezunu olmak.
3. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ÖĞRETİM GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.
4. Lisans/Ön Lisans düzeyinde İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE başvurularda YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 85 dil puanı almış olmak.
5. Deneyim belirtilen kadro başvurularında belgelemek kaydıyla deneyim koşulunu sağlamak.

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ BAŞVURU ŞARTLARI
Araştırma Görevlisi:
1. Başvurulan programın puan türünden ALES sınavından en az 70 puan almış olmak.
2. LİSANS DÜZEYİNDE EĞİTİM VEREN TÜRKÇE BÖLÜMLERE ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ başvurularında YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan en az 50 dil puanı almış olmak.
3. İNGİLİZCE EĞİTİM VEREN BÖLÜMLERE BAŞVURULARDA EN AZ 85 YDS veya Yükseköğretim Kurulunca eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan dil puanı almış olmak.
4. Başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
1. Adayın başvurduğu kadroyu belirten ve tüm iletişim bilgilerini içeren dilekçe.
2. YÖK formatında Türkçe Özgeçmiş
3. Adli Sicil Kaydı.
4. ALES belgesi.
5. İngilizce eğitim veren bölümlere ve lisans düzeyinde eğitim veren bölümlere öğretim görevlisi/araştırma görevlisi kadrosuna başvurularda Yabancı Dil Belgesi.
6. 2 adet fotoğraf.
7. Nüfus cüzdanı sureti.
8. Diplomaların fotokopisi (lisans, yüksek lisans ve varsa doktora).
9. Onaylı lisans transkript belgesi.
10. Deneyim belirtilen kadro başvurularında e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu SGK hizmet dökümü.
11. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca onaylanmış denklik belgesi.

Başvurular, İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne şahsen veya posta yolu ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular ve e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Ön değerlendirme ve giriş sınavı sonuçları www.beykoz.edu.tr adresinde yayınlanacaktır.

Öğretim Görevlisi/Araştırma Görevlisi Kadroları SINAV TAKVİMİ

Başvuru Başlangıç Tarihi : 09.02.2024
Son Başvuru Tarihi : 23.02.2024
Ön Değerlendirme Tarihi : 27.02.2024
Giriş Sınavı Tarihi : 01.03.2024
Sonuç Açıklama Tarihi : 06.03.2024 
İlan Numarası: YOK848521