https://www.ilan.gov.tr/ilan/1419538/emlak-turistik-tesis-sinop-boztepe-sis-duduk-binasi-ve-arsasi-kiraya-verilecek
İlahe 6 Mart 2024 tarihinde saat 12.00 teklifler alınacak ve saat 14.00’de açık artırmanın Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL adresinde yapılacağı duyuruldu. 
İŞTE O İLAN
KIYI EMNİYETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ KİRAYA VERME İHALESİ İLANI
1-    Kuruluşun:
a)    Adresi: Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL 
b)    Telefon numarası    : 0 216 531 40 00 
c)    Faks numarası    : 0 216 553 58 03
d)    İhale Bilgileri    : www.kiyiemniyeti.gov.tr web sitesinde yayımlanacaktır.

2-    İhale konusu taşınmazlara ait bilgiler:
İşin Adı ve Niteliği: Sinop İli, Merkez İlçesi, Ada Mahallesi, 627 ada, 98 parselde 1.727,60 m² yüzölçümlü Sinop Boztepe Sis Düdük Binası ve Arsası kamuya açık hizmet vermek üzere kiraya verme ihalesi. 
İhale Usulü: İhale kapalı zarf usulü ile teklif alınmak ve bilahare kapalı zarf veren geçerli en yüksek teklifin altında olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Muhammen Bedel:    14.000,00 TL/ay (KDV. Hariç)
Geçici Teminat:         42.000,00 TL.
Son Teklif Verme Tarihi ve Saati     :  06.03.2024 Çarşamba günü Saat 12:00
İhale ve Teklif Açma Tarihi ve Saati:  06.03.2024 Çarşamba günü Saat 14:00 
İhalenin yapılacağı Yer: Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 2. Kat İhale Salonu Beylerbeyi Mahallesi Abdullahağa Cad. No:16A 34676 Üsküdar/İSTANBUL 

İstanbul'da arsa karşılığı inşaat ihalesi İstanbul'da arsa karşılığı inşaat ihalesi

3-    İhaleye katılabilme şartları:
3.1.    İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale şartnamesini satın alması zorunludur. İhale şartnamesi, 1.000,00-TL karşılığı Kuruluşun Mali İşler Dairesi Başkanlığından satın alınarak, alınacak makbuz karşılığında İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığından temin edilebilecektir.
3.2.     İstekliler, İhale Şartnamesinde belirtilen ihaleye katılmak için istenen belgeleri tamamlayıp Tekliflerini Son teklif verme tarih ve saatine kadar İnşaat ve Emlak Dairesi Başkanlığı’nın yazı işleri kaydına elden teslim edilebileceği gibi iadeli taahhütlü posta ile de gönderilebilecektir. Postada oluşabilecek gecikmelerden Kuruluşumuz sorumlu değildir.
3.3.    İhaleye İştirak eden isteklilerin veya vekillerinin ihale ve teklif açma gün ve saatinde ihale komisyonu huzurunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
4.    Bu ihalede Kuruluş 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp; İhale komisyonu ya da ihale yetkilisi ihalenin herhangi bir aşamasında ihaleyi yapıp yapmamakta, ihaleyi tamamen veya kısmen iptal etmekte serbesttir.

İlgililere Duyurulur.
İlan Numarası: ILN01981114