https://www.ilan.gov.tr/ilan/1432952/kamu-akademik-personel-kamu-personel-alim-ve-sinavlari-selcuk-universitesi-sozlesmeli-personel-alim-ilani
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesine Hemşire, Eczacı, Diğer sağlık personeli, Teknikerler ve Büro personeli alımı yapılacak.
İŞTE O İLAN: 
Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIM İLANI

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 110 (yüz on) adet
sözleşmeli personel alınacaktır.
 
ÜNVAN KODU    ÜNVANI    ÖĞRENİM DURUMU    KPSS PUAN
TÜRÜ    ADET    ARANAN NİTELİKLER
1    Hemşire    Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden
Mezun Olmak    2022
KPSS P3    40    
2    Eczacı    Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren Eczacılık Fakültesinden
Mezun Olmak        2    
3    Diğer Sağlık Personeli (Dil ve Konuşma Terapisti)    Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili bölümlerinden
mezun olmak    2022
KPSS P3    1    
4    Tekniker (Biyomedikal)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programından
Mezun Olmak    2022
KPSS P93    1    
5    Büro Personeli    Yükseköğretim Kurumlarının Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ön lisans
programından mezun olmak    2022
KPSS P93    1    
6    Büro Personeli    Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim veren Sağlık Yönetimi
Bölümünden Mezunu Olmak    2022
KPSS P3    1    
7    Destek Personeli (Temizlik)    Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak    2022
KPSS P94    11    
8    Destek Personeli
(Hasta Bakıcı)    Ortaöğretim (lise ve dengi)
Okul Mezunu Olmak    2022
KPSS P94    15    
9    Sağlık Teknikeri (Tıbbi Sekreter)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik Programından
mezun olmak    2022
KPSS P93    8    
10    Büro Personeli    Yükseköğretim Kurumlarının Sağlık Turizmi İşletmeciliği Ön lisans Programından Mezun Olmak.    2022
KPSS P93    1    Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizceden en az (E) düzeyinde puan almış olmak ya da YDS dışındaki İngilizce sınavlarında YDS (E) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlikleri ile geçerlilik süreleri ile ilgili ÖSYM’nin, bu ilandan son başvuru tarihi itibarıyla geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.)
11    Büro Personeli    Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İşletme veya İktisat Bölümlerinden Mezunu Olmak    2022
KPSS P3    2    -En az 5 yıl 3. Basamak Kamu Hastanelerinde çalışmış olmak ve belgelendirmek
-Kalite Direktörlüğü Birimlerinde görev
yapmış olmak ve belgelendirmek.
12    Sağlık Teknikeri (Tıbbi Görüntüleme)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Programından
Mezun Olmak    2022
KPSS P93    4    - Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
13    Sağlık Teknikeri (Radyoterapi)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Radyoterapi
Programından mezun olmak    2022
KPSS P93    2    - Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
14    Sağlık Teknikeri (Diyaliz)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Diyaliz Programından
mezun olmak    2022
KPSS P93    2    - Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
15    Sağlık Teknikeri (Fizyoterapi)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Fizyoterapi
Programından mezun olmak    2022
KPSS P93    2    - Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
16    Sağlık Teknikeri (Elektronörofizyoloji)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Elektronörofizyoloji
Programından mezun olmak    2022
KPSS P93    2    - Alanında en az 2 yıl çalışmış olmak ve belgelendirmek
17    Sağlık Fizikçisi    Yükseköğretim Kurumlarının Lisans Düzeyinde Eğitim Veren İlgili Bölümlerinden Mezun Olmak    2022
KPSS P3    1    -Fizik, Fizik Mühendisliği veya Nükleer Enerji Mühendisliği lisans mezunu olup, Radyoterapi Fiziği, Diagnostik Radyoloji Fiziği veya Nükleer Tıp Fiziği alanlarının birinden
yüksek lisans mezunu olmak.
18    Destek Personeli (Aşçılık)    Ortaöğretim (lise ve dengi) Okul Mezunu Olmak    2022
KPSS P94    2    M.E.B. onaylı Aşçılık Belgesine sahip olmak ve belgelendirmek.
19    Destek Personeli (Şoför)    Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir Ön lisans Programından Mezun Olmak    2022
KPSS P93    2    - Eski tip ehliyetlerde E sınıf sürücü belgesine, yeni tip ehliyetlerde D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
- Psikoteknik belgesine sahip olmak.
20    Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Erkek)    Yükseköğretim Kurumlarının Herhangi bir Ön lisans Programından Mezun Olmak    2022
KPSS P93    7    - Hastanemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
- Adaylarda 170 cm den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13 ten az olmamak.
Vardiyalı çalışmaya engel durumu
bulunmamak.
21    Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Kadın)    Yükseköğretim Kurumlarının Ön lisans Düzeyinde Eğitim Veren Herhangi bir programlarından Mezun Olmak    2022
KPSS P93    3    - Hastanemiz güvenlik hizmetlerinde istihdam edilmek üzere;
Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,
Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak,
-Adaylarda 165 cm’den kısa olmamak ve boy uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı ile kilosu arasında farkın 15 den fazla, 13 ten az olmamak.
Vardiyalı çalışmaya engel durumu
bulunmamak.

Sağlık Bakanlığı ilk defa atanacaklar için kura duyurusu yaptı Sağlık Bakanlığı ilk defa atanacaklar için kura duyurusu yaptı

NOT: Atanmaya hak kazanan adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri feshedilecektir. Başvuracak adaylarda
yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4, 5, 6 ve 7 bentlerinde) belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

GENEL ŞARTLAR:
1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2.Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak, ilanın son başvuru tarihi itibariyle
40 yaşını doldurmamış olmak,
3.Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4.Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileliiflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
5.Erkekler için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
6.657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7.Lisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Önlisans mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanı esas
alınacaktır.
8.Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl
geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması. (Bu hükme uygun olmayanlar kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.)
9.Vardiyalı çalışmaya elverişli olmak.

I.ÖZEL ŞARTLAR:
1.Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
2.Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunlarının 2022 KPSS (B) sınavına girmiş olması.
3.Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4.Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
5.Eczacı unvanı için KPSS sınav şartı aranmayacaktır. Müracaatlar komisyonca incelenecek olup şartları uymayanlar kuraya katılamayacaktır. Şartları uyanların 2 (iki) adaydan fazla olması
halinde aday ve yedek adaylar noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir. Kura tarihi ve yeri adaylara Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinden duyurulacak olup, ayrıca yazılı
tebligat yapılmayacaktır.

II. ONLİNE BAŞVURUDA SİSTEME EKLENMESİ GEREKEN BELGELER:
1.Fotoğraf başvuru sırasında ilgili alana yüklenecektir.(Son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf sisteme yüklenecektir. )
2.Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi.
3.Ortaöğretim mezunları için önlü-arkalı diploma fotokopisi, Yükseköğrenim (önlisans ve
lisans) mezunları için e-Devlet’ten alınacak BARKODLU mezuniyet belgesi.
4. Son 15 gün içinde e-Devlet sisteminden “Devlet Memuriyeti” için “Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü” adına alınmış Adli Sicil Kaydı ve Adli Arşiv Kaydı olup olmadığını gösteren
BARKODLU belge.
5.Ortaöğretim, Önlisans ve Lisans mezunları için BARKODLU 2022 KPSS (B) sonuç belgesi.
6.Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belgeler.(Aranan nitelikleri kanıtlayıcı belge istenen unvanlarda her nitelik için ayrı ayrı belgelendirme yapılarak ilgili alana yüklenecektir.)
7.Deneyim ve hizmet şartı olan unvan kodlarında SGK Tescil ve Hizmet Dökümü (BARKODLU) veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak çalışanlar için onaylı hizmet
cetveli
8.Erkek adaylar için son 15 gün içinde e-devlet sisteminden alınmış BARKODLU askerlik durum belgesi,
9.Son 1 (bir) yıl içerisinde 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalışmış olanlar için, daha önce 4/B’li (sözleşmeli) personel pozisyonunda çalıştığı kurumdan alınacak 1 (bir) yıl bekleme
süresine tabi olmadığını gösteren belge ve e-Devlet sisteminden alınmış BARKODLU SGK Hizmet
Dökümü.
Not: 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların “Ek madde 7” maddesi gereğince: (Karar Sayısı: Ek: 12/3/2012-2012/2964) Başvuru yapanların
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adres bildirimi ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda belirtilen şartları
taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin
edileceği hususu önemle duyurulur.

III.ONLİNE BAŞVURUDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR:
Başvuru için gerekli evrakların yüklenmesi ve yüklenen bu evrakların görüntülenebilir olduğunun kontrol edilmesi adayların sorumluluğundadır. Adaylar yapmış oldukları başvurunun
detaylarına T.C. kimlik numarası ve başvuru sonrası görüntülenen referans numarasınıkullanarak http://hastaneilan.selcuk.edu.tr/aday/login adresinden ulaşabilmekte, herhangi bir eksikliği
görüntüleyebilmekte ve düzenleyebilmektedir.
Başvuru evraklarının sorunsuz yüklenmesi için adayların başvurularını mobil cihazlar yerine masaüstü bilgisayarlardan gerçekleştirmesi tavsiye edilmektedir.
IV. BAŞVURULARIN ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI
Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 (onbeş) gün içinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web sayfasından online başvuru şeklinde
yapılacaktır. Şahsen veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “hastaneilan.selcuk.edu.tr” adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra online
başvuru sırasında istenen belgeleri ilgili alana yükleyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için unvan kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvan kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her
iki başvuru da geçersiz sayılacaktır. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda bulundukları belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir.
Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
V.BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLAN EDİLMESİ
6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav Şartı başlığında yer alan Ek Madde 2/b “Yazılı ve/veya sözlü
sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,” hükmü yer almaktadır. Bu hükme göre şartları sağlayan adayların
sıralaması KPSS puanı esas alınarak belirlenecektir.
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi Hastanemiz http://hastane.selcuk.edu.tr web adresinde ilan edilecektir. Her kadronun 1 ( BİR) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil
kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek kazananlar Hastanemiz web sayfasından (http://hastane.selcuk.edu.tr) duyurulacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır.
Atanmaya hak kazanan adaylar sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde istenen belgeleri tamamlayarak Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İnsan Kaynakları Birimine
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen
adaylar haklarını kaybetmiş olacaktır.
Online Başvuru Sistemi web adresi: hastaneilan.selcuk.edu.tr
Başvuru Tarihleri: 23.02.2024 (saat 08:00’den) – 11.03.2024 (saat: 17:00 ‘a kadar)
İLETİŞİM NUMARALARI: 0 332 241 50 00 /DAHİLİ 44245-44246-44247
Başvuru Şekli: “hastaneilan.selcuk.edu.tr” web adresinden online başvuru şeklinde alınacaktır.
İlan Numarası: DPB843616