Seçmenler "bilimden/akıldan uzaklaşan" siyasetçilere şunları söyledi:

1. Ülkenin toprakları yabancılara satılmasın

2. Konut satın alan karanlık tiplere vatandaşlık verilmesin.

3. Emekliler açlığa, sefalete, dilenciliğe mahkum edilmesin.

4. Çok kazananlardan çok vergi alınsın.

5. Eğitim sisteminin ayarlarıyla sürekli oynanmasın.

6. İnsanlar 38-43 yaş aralığında emekli edilmesin.

7. Çok pahalı yol, köprü, tünel, baraj, havaalanı yatırımları yapılmasın.

8. Enflasyon kullanılarak fakir kitle ezilmesin.

9. Kur korumalı mevduat (KKM) ile halkın vergileri dolarcılara aktarılmasın.

10. Faizler sürekli artırılıp insanlar kredi çekemez hale getirilmesin.

11. Kamudaki atamalar, tayinler, görevlendirmeler liyakate uygun yapılsın.

12. "Petrol bulduk, gaz bulduk, araba yaptık, uzaya gittik, gemi yaptık, uçak yaptık" diye abartılı biçimde böbürlenilmesin.

13. Anayasa Mahkemesinin kararları yok sayılmasın.

14. Tarım, hayvancılık horlanmasın.

15. Köylerdeki okullar kapatılmasın.

16. Apartmanlara sahte üniversiteler açılmasın.

17. Suriye, Irak, Afganistan, Pakistan, Somali, Gürcistan, Sudan gibi ülkelerden akın akın gelen niteliksiz göçmenlere dur denilsin.    

18. Medyanın baskı altında tutulmasına son verilsin.

19. İslam dinine zarar veren tarikatlere, cemaatlere, kliklere destek olunmasın.

20. Diyanet İşleri Başkanlığı siyasetin içine çekilmesin.

21. Kamudaki israfa, şatafata, gereksiz harcamalara son verilsin.

22. İsrail ile olan ticarete son verilsin.

23. Demokrasi oligarşik, nepotik yapıya çevrilmesin.