İHALE BİLGİLERİ

İşin Adı: Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Sporcu Fabrikası içerisinde 10 metrekare Büfenin Açık İhale Usulü ile 1 (bir) yıllığına kiraya verilmesi.

 İhale Yeri                 : Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 Adresi                       : Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

 İhale Tarihi              : 23.02.2024

 İhale Saati                : 11:00

 

 Muamman Bedel     :

 Bu ihale için tespit olunan muamman bedel aylık =  3.000,00TL.       (Kdv, Pay ve Pul bedelleri hariç)

 Bu ihale için tespit olunan muamman bedel yıllık = 36.000,00TL.      (Kdv, Pay ve Pul bedelleri hariç)

              İSTEKLİLERDEN İSTENEN BELGELER 

 

              Gerçek Kişiler

          a-İhaleye katılmak istediklerine dair dilekçe

          b-İkametgah

          c-T.C Kimlik belgesi fotokopisi

          d-Yıllık muamman bedelin %3 oranında geçici teminat yatırma makbuzu

          e-Vergi tabelası

          f- Oda Kayıt belgesi (Bakkalcılar Odası veya Kantinciler odasından alınmış) (1’i yeterli)

          g-Kantin işletmek için hijyen belgesi (en az ihale ilanının yayımlandığı tarihten önce olması)    

              Tüzel Kişiler

              a-SGK borcu olmadığına dair belge

              b-Vergi borcu olmadığına dair belge

              c-Tüzel kişiliğe ilişkin belge

              d-Ortakların savcılık belgeleri

              e-Yıllık muamman bedelin %3 oranında geçici teminat yatırma makbuzu

              f-Kantin işletmek için hijyen belgesi (en az ihale ilanının yayımlandığı tarihten                    

                 önce olması)    

Belgelerini kapalı bir zarf içinde ihale komisyonuna sunmaları gerekmektedir.

İhaleye iştirak edecekler geçici teminatlarını hangi işe ait olduğunu açıkça belirterek İdaremizin T.C. Ziraat Bankası Zonguldak Şubesi Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Ziraat Bankası nezdindeki IBAN: TR58 0001 0015 7988 2509 4050 03 no’lu hesabına yatıracak veya teminat mektubu verilecektir.

İhale şartname bedeline ait makbuz (İhalenin idari şartnamesi, Zonguldak Gençlik Ve Spor İl Müdürlüğü’nden 1.000,00-₺(BinTürkLirası) karşılığı temin edilir. (Tahsilat Hesabı: Ziraat Bankası - TR95 0001 0015 7988 2509 4050 16)

İhale dokümanları Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yatırım ve İşletmeler Biriminden temin edilecektir.

                                                                                                           Hakan YÜKSEL                                                                                                                                     

                                                                                                              İl Müdürü