Emekli maaş artışları tiyatro oyununun içinde yorulduk. 
10.000₺!!!!!!!!
Açlık sınırı 14.431₺
Yaşam Maliyeti 18.796₺
Asgari ücret 17.002₺
En düşük EMEKLİ aylığı 10.000₺
Yoksulluk sınırı 47.009₺
2002 Yılı baz alınırsa  E.D.Emekli Aylığı (17.002×1,5) 25.503₺ olması gerekirdi.

Emekliler çok büyük bir oyunun içindedir. 8.09.1999 (4447 nolu) ve 16.04.2008 (5510 nolu)  çıkarılan yasalar ve yıllık enflasyon oranlarını düşük gösteren devlet kurumları ve belirlenen formullerinin uygulanması ile tam 22 yıldır emeklinin  cebinden para çalmaktadır. Emekli kendi içinde çalışan -çalışmayan; işci- memur gibi ayrımlara da uğruyor. Bu formüller sadece emekliye değil memur ve asgari ücretli işçi - emekçiye de uygulanıyor. 
Ancak en acımasızı emekliye uygulanıyor. 
Çünkü emekli kesimi yaşı nedeniyle biyolojik güçsüzlük ve sosyal güçsüzlük içerisinde olduğundan örgütlenme  ve tepki göstermede çok zayıf kalıyor. 

22 yıldır kandırmaca, göz boyama, ağızlarına bir parmak bal çalma, verilecek artışı geciktirme, bir kısmını keserek azaltma ve verdiğini geri alma formülü vergiler oluşturma  şeklinde açık gözlü , kötü niyetli çalışmaları başarı ile uygulanmakta ve en kötüsü de bunlara engel olunamamaktadır.  Nedeni bunları yapanlara bizleri idare etme yetkisi verilmesidir. Korkarım yine bu seçimde de yerel yönetim yetkisi bilinçsizce verilecektir. 
ÇÖZÜM 
Emekli sorununun gerçek çözümü % li (yüzdeli) artışlar değildir. 1999 ve 2008 yasalarının iptal edilmesi ve yepyeni , açlık ve yoksulluk sınırının dikkate alınarak taban  maaşının belirlenmesi,  kimsenin haklarının göz ardı edilmemesini sağlayacak  yepyeni bir Emekli Yasası düzenlenmesidir.
Ne zaman  ki iyi niyetle bu yasa çıkarılırsa işte o zaman MÜJDE verilebilir. Aklımızla alay edilmesin!