İLAN İÇİN TIKLAYINIZ
Kastamonu İl Özel İdare Müdürlüğü toplam değeri Bir milyon 902 bin 960 TL’lik değerli metalleri ihale yoluyla satışa çıkardı. İhale 13.02.2024 Saat 11:00 yapılacak. 
İŞTE O İLAN: 
KASTAMONU İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞI'NDAN
HURDA MALZEME SATIŞI YAPILACAKTIR      
                                                                                                  1-İl Özel İdaresinin hizmet binaları kampüs alanları ile Cide ve Azdavay İlçe Özel İdare şantiyelerinde bulunan çeşitli evsaf ve nitelikte olan, İdare tarafından kullanım imkanı bulunmayan ve tabloda ayrıntılı olarak belirtilen; demir, bakır ve alüminyum malzemelerin satılması işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45.maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü KDV hariç muhammen bedelleri üzerinden ayrı ayrı satışı yapılmak üzere ihaleye çıkarılmıştır.

2-
S.No    Malzemenin cinsi            Birimi    Fiyatı (TL)    Miktarı (Kğ)    Tutarı (TL)
1.    Değerli Metal/Demir            Kg    9,10 TL    200.000    1.820.000,00 TL
2.    Değerli Metal/ Bakır            Kg    175,00 TL    400    70.000,00 TL
3.    Değerli Metal/Alüminyum        Kg    32,40 TL    400    12.960,00 TL
                    TOPLAM    1.902.960,00 TL

Yatağan belediyesinden suda ucuz kiralık işyeri Yatağan belediyesinden suda ucuz kiralık işyeri

3- Yukarıdaki tabloda belirtilen hurda malzemelerin toplam 1.902.960,00 TL muhammen bedeli olup; geçici teminatı 57.088,80 TL’dir.
4-Yüklenici firma kantar tartımı öncesi değerli malzemelerin ihale bedeli üzerinden ödemesini yapacak, tartım sonrası fazlası/eksiği alacağı veya kalan ödemesi kantar fişlerine ve birim fiyatlarına göre tutanakla belirlenecektir.
5-İhale 13.02.2024 Salı günü saat 11.00’de İl Özel İdaresi Hizmet Binası İl Genel Meclisi toplantı salonunda yapılacaktır.
6-İhale şartnamesi ile diğer evraklar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğü’nden mesai bitimine kadar ücretsiz olarak temin edilebilir.
7-İhaleye katılmak isteyenlerin;
a.Yerleşim yeri belgesi (İkametgah),
b.2024 yılına ait noter tasdikli imza sirküsü,
c.Vekaleten katılanlar için 2024 yılına ait noter tasdikli vekaletname,
d.İhaleye ortak olarak katılacakların 2024 yılına ait noter tasdikli ortaklık sözleşmesi.
e.İhaleye katılacak şirketlerin, şirketliğini gösteren Ticaret Sicil Kaydı Belgesi aslı veya 2024 yılına ait noter tasdikli sureti.
f.Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünden alınmış (Tehlikesiz Atıklar Toplama-Ayıklama) belgesi                        
g.Kastamonu İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığı adına alınmış yukarıda belirlenen teminat mektubu veya alındı makbuzu ve istenilen diğer evraklar ile birlikte 12.02.2024 tarihi saat 17:30 mesai bitimine kadar İl Genel Meclisi Binasındaki Encümen Müdürlüğü’ne vereceklerdir.
8-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
9-Postadaki gecikmeler, telgraf ve faksla yapılacak müracaatlar kabul edilmez. İlan olunur.
İlan Numarası: ILN01975122