https://www.ilan.gov.tr/ilan/1430535/ihale-duyurulari-mal-alim-ihaleleri-tmo-genel-mudurlugunden-ihaleye-davet
İŞTE O İLAN:
TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN

İHALE DUYURUSU
 
Suriye’de yaşayan sivil halka yardım amacıyla TMO tarafından 25 kg’lık çuvallar halinde 25.000 ton (±%20 TMO opsiyonunda) ekmeklik buğday ununun ekmeklik buğday ile mal değişiminin yapılması ve temini sağlanan unların Türk Kızılay ve/veya AFAD’a teslimi işidir.

Şoförsüz araç kiralanacak Şoförsüz araç kiralanacak

İhale, TMO İhale Yönetmeliğinin 22/4 maddesine göre “Kapalı Zarfla Teklif Alma” ve akabinde 22/1 maddesine göre “Pazarlık Yöntemi”ne göre 26.02.2024 günü saat 10:30’da TMO Genel Müdürlüğünde yapılacaktır.

Bu ihaleye verilecek teklifler 04.03.2024 günü, saat 18:00’a kadar geçerli olacaktır.

Geçici ve Kesin teminat miktarları ile geri verilme şartlarına ilişkin hükümler şartnamede belirtilmiştir.

İhale ile ilgili şartname, aşağıda açık adresi bulunan TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Daire Başkanlığından veya TMO Taşra Başmüdürlüklerinden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebilecektir.
 
Bu ihale 4734 sayılı kanun yönünden kapsam dışında olup 2886 sayılı kanuna tabi değildir. İhale TMO İhale Yönetmeliği’ne göre yapılmakta, TMO ihaleyi kısmen ya da tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.

TMO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İRTİBAT ADRESİ:

Namık Kemal Mahallesi Milli Müdafaa Caddesi
No:18 06420 Bakanlıklar, Çankaya/ANKARA
Faks No : 0 (312) 416 34 00 (5 hat)
Tel No   : 0 (312) 416 31 39 -31 24-3154
İlan Numarası: ILN01988900