30.06.2016, 22:43 2956

ALLAH’IN, MUHAMMED PEYGAMBERE VAHYETTİĞİ İLK GECE

Kadr suresi, Abese suresinden hemen sonra Mekke’de inen 25. sırada inmiş bir süredir.
 1.”Şüphesiz Biz, değerli sayfalar içindeki Kur’ân’ı Kadr gecesinde indirdik.” 2.”Kadr gecesi nedir; sana ne bildirdi/öğretti”? 3.”Kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır.”4,5.”Haberci âyetler, içlerindeki ruh; can katan, canlı tutan güçleriyle Rablerinin izniyle/ bilgisi gereği, o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar; her bir işten.”
Kur’an’ı anlamak ve yaşamak isteğinde olanlar, onu kesinlikle iniş sırasına göre okumalıdırlar. Aksi halde ayetler ve sureler arasındaki bağı tespit edemezler, dolayısıyla Kur’an’ı da gerektiği gibi anlayamazlar. Sevap olur diye anlamadan okumayı yeterli görenler ile kesim ve cifir hesaplarıyla uğraşanların zaten böyle bir taleplerinin olduğu söylenemez.   
 Kadir gecesi” ifadesi, bir tamlama hâlinde Arap diline ilk kez bu sure ile girmiştir. Bu sure inene kadar kimse böyle özel bir geceden haberdar değildi. Bu ayetten anlaşıldığına göre, Kadir gecesinin ne olduğunu daha önceden peygamberimiz de bilmiyordu.
Bu nedenledir ki, gerek peygamberimizin kendisi ve gerekse diğer müminler, peygamberimizin Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya yürütüldüğü ve Cennetü’l-Me’vâ denilen yerde son sidre ağacının yanında Allah’tan ilk vahiyleri aldığı o Ramazan gecesinin “Kadir Gecesi” olduğunu bu sure indikten sonra öğrenmişlerdir. Bir başka ifade ile söylemek gerekirse, Kadir gecesi peygamberimizin Kur’an ile ilk kez tanıştığı gecedir.
Demek ki, Kur’an’ın inmeye başladığı bu gecenin M.S. 611 yılının Ramazan ayının hangi gecesi olduğu önemli değildir; bunu bilmenin kimseye faydası da yoktur. Önemli olan surenin mesajını doğru anlamak, dolayısıyla kerametin gecede değil indirilende olduğunun bilincine varmaktır. Önemli olan Kur’an ile tanışmaktır ve hemen sonraki ayetten öğreneceğimiz gibi, Kur’an ile kurulan ilişki bir ömürden daha değerlidir.
Bilerek veya bilmeyerek Allah’ın, Peygambere yüklemiş olduğu devrimcilik görevini görmezlikten gelmişler ve onu Kuran dışı tanımlamaya çalışmışlardır.
Sekiz farklı görüş ileri sürülmüştür. İbn-i Rezin Kadir gecesinin Ramazan ayının ilk gecesi olduğunu söylerken, Hasan el-Basri yirmi yedinci gecesi olduğunu söylemiştir. Enes’ten de “merfu” olarak bu gecenin yirmi dokuzuncu gece olduğu rivayet edilmiştir. Muhammed b. İshak yirmi birinci gece olduğnu; İbn-i Abbas yirmi üçüncü, İbn-i Mes’ud yirmi dördüncü, Ebu Zer el-Gıfari yirmi beşinci, Ubeyy b. Ka’b ile bir grup sahabe yirmi yedinci, diğer bazıları ise yirmi dokuzuncu gece olduğunu söylemişlerdir.
Kesin olarak bilinen şudur ki, Kadir gecesi Kur’an’ın inmeye başladığı ilk gecedir. Bu da tarihte sadece bir kez yaşanmıştır. Her yıl yeni bir Kadir gecesi yaşanmaz. Bu, Kur’an’ın her sene yeniden inmediği anlamına gelir. Sadece Kur’an’ın indiği vaktin yıl dönümleri olur. Tıpkı doğum ve evlilik günleri gibi… İnsan her sene doğmaz ve her sene evlenmez. Kutlanan günler bu olayların sadece yıldönümleridir.
3.”Kadr gecesi bin aydan daha hayırlıdır.” Ayette “ الف شهر Bin ay” ifadesi, söylenenin önemine dikkat çekmek üzere mübalâğa üslûbuyla ifade edilmiş bir sözdür. Dünyanın her yerinde ve her dilde bu tür mübalâğa ifadeleri kullanılmaktadır. Hani bir kişiye sana bin kere anlattım ama anlamadın ifadesi gibi olmaktadır.
4,5. “Haberci âyetler, içlerindeki ruh; can katan, canlı tutan güçleriyle Rablerinin izniyle/ bilgisi gereği, o şafak sökene kadar/aydınlığa kavuşuncaya kadar iner dururlar
Her bir işten.”Necm sûresinde “melek” sözcüğünün iki farklı kökten de gelebileceği belirtilmişti. Buna göre, eğer “ئلوك - ülûk” kökünden geliyorsa “elçiler [haberciler]”, “ملك - milk” kökünden geliyorsa “yönetim güçleri” anlamlarına geldiği ifade edilmiş, hangi kökten ne anlama geldiğinin ancak sözcüğün yer aldığı pasajın kontekstinden [bağlamından] anlaşılacağı açıklanmıştı.
Meselâ, meleklerin nüzulünü [hulûlünü] konu alan aşağıdaki âyetlerden bazılarında “melek” sözcüğü “elçiler [haberciler]” anlamında, diğer bazılarında da “yönetim güçleri” anlamında kullanılmıştır.Ruh ise bilgi, ilim olmaktadır.Âyette “şafağın sökmesi ” ile kastedilen, meleklerin ve ruhun inişiyle meydana gelen aydınlanmadır. Buna göre; melekler [Kur’ân âyetleri] ve içerdikleri ruh [bilgiler], inişlerini [içe işleyerek yardım ve destek vermelerini], zihinsel karanlıkların aydınlığa dönüşmesine kadar sürdürürler.
Kur’ân âyetlerin de ki bilgiler insanın düşüncelerinde hiçbir karanlık nokta bırakmayacak şekilde aydınlatıcıdır, tatmin edicidir ve cennete erdiricidir. Kur’ân’ı okuyarak ondaki bilgi ışığını bulanlar, iyiyi-kötüyü, doğruyu-eğriyi, yararlıyı-zararlıyı en isabetli şekilde ayırt etmeyi de öğrenirler.Her insanın bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi ise, o insanın Kur’ân ile tanıştığı, onu hayat reçetesi, rehberi, ışığı, ruhu, şifası, ibret levhası, hayat düsturu ve hayat yönetmeliği edindiği, bu nedenle de meleklerin ona yardıma koştuğu, mutluluklarının başladığı gecedir; ya da bunların gerçekleştiği herhangi bir gündür, saattir, dakikadır, saniyedir.O halde, biz de ne zaman Kur’ân’a sarılırsak, sarıldığımız o an hayatımızın dönüm noktası olur. Öyle ki, o an bize bin aydan, bir ömürden, hatta milyonlarca aydan bile daha yararlı olur.
Not; Değerli okurlarım,yazılarıma bir müddet için ara veriyorum bu nedenden dolayı da şimdiden Bayramınızı kutluyorum.Selam
 
KURANIN MUCİZELERİ
EVRENİN GAZ AŞAMASI
“Bir de duman(gaz) halinde bulunan Evren’e yöneldi, ona ve yeryüzüne  “İsteyerek veya istemeyerek gelin” dedik. İkisi de “İsteyerek geldik “dediler.” (Fussilet süresi,11)
 Kuran’ın mucizevî ifadesine geçmeden önce ayetin tercümesiyle ile ilgili bir noktayı belirtelim. Metnin başında “bir de” diye tercüme ettiğimiz kelime Arapça “sümme” kelimesidir. Bu kelimenin “bir de”,” öte yandan” gibi anlamları olduğu gibi “daha sonra”,”sonradan” anlamları da vardır. Ayette “bir de” “öte yandan anlamının daha uygun olduğunu düşünüp, ayeti böyle çevirdik. Ayette “ duman, gaz” diye çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “duhan” dır. Ayetten, Evren’in gaz halinde bir aşamadan geçtiği ve Allah’ın iradesi sonucu bu aşamadan sonra Evren’in ve yeryüzünün bugünkü şeklini alacak şekilde ayrı bir aşamaya geçirildikleri anlaşılıyor.
Büyük patlama’dan(Biğ Bang)sonra Dünyamızın, Güneş’in, yıldızların hemen oluşmadığını biliyoruz.Evren hiçbir yıldız oluşmadan önce bir gaz bulutu şeklindeydi. Bu gaz bulutunun ana maddesi hidrojendi. Hidrojenden sonra ise en çok var olan madde helyumdur. Bu gaz bulutunda daha sonra oluşan sıkışmalar ve yoğunlaşmalar yıldızların ve gezegenlerin oluşumunu sağladı. Bu günkü Dünyamız, Güneşimiz, gece görebildiğimiz yıldızlar hep bu gaz bulutunun şekil değiştirmiş halleridir. Bugün bunları keşfedebilmemiz arka arkaya yapılan birçok buluşun,gözlemin, laboratuvar çalışmasının sonucudur.
Bir yandan sözlerle taciz edilen, bir yandan kılıçlarla öldürülmeye çalışılan, aynı zamanda Allah’a ortak koşulmadan iman edilmesi gerektiğini anlatan Muhammed peygamber’in içinde bulunduğu çağın tüm insanlarının bilgisinin toplamı, Evren’in daha önceden gaz halinde olduğunu söylemeye yetmezdi. Zaten Muhammed Peygamber’in iddiası da kendisinden konuşmadığı, Evren’in yaratıcısının sözlerini ilettiğidir.
“Bunlar sonra vahyettiğimiz duyu organlarıyla algılanamayan haberlerdendir.Bunları sen de,toplumun da daha önce bilmiyordunuz.Şu halde sabırlı ol.Şüphesiz sonuç sakınanlarındır.(Hud süresi 49)
Yorumlar (3)
Melike fidanboy 5 yıl önce
VAllahi sen kuran ı Kerim in ayetlerini inkar ediyor ve kafanıza göre yorumluyorsun bu Davut denen kişi dini saptırıp insanların kafasının bulandırıyor lanet olsun sana kuranı kerimde ap açık kadir gecesi için 1000 aydan hayırlıdır diyor sen kadir gecesi önemli değil diyorsun
Yılmaz gülay 5 yıl önce
Ayetleri inkar ediyorsunuz demişsin nerenden çıkardın bunu zaten bu zamana kadar insanlar kafalarına göre yorumlamadımı?kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır evet ama Nasıl? Cevap Kuran'ın kendisiyle tanışırsan Allah'ın dediği gibi Bir kul olursan işte senin kadr gecen olur.bu yazıdan ne anladığın belli sadece bir hiç
D Y D 5 yıl önce
1400 yıl sonra gelip Davut efendi ve bunca gelip gecen deviran olan alim insanlar sahabeler tabiinler vs vs kuranı azimuşanda kadir suresinin hikmetini anlamını yanlış anladılar 1400 yıl sonra gelen Davut efendi mucizevi bir şekilde anladı yahu Allah aşkına ilmi zayıf olan müslümanların üzerinde taribat gücü yüksek bir patlayıcılardan daha çok tahribat yapıyorsun Yetmedimi bunca temiz müslüman kardeşlerimizin beynine enjekte ettiyin zehirli fikirler bu veballerin altından nasıl kalkacaksın Sende zerre kadar peyganber efendimize saygı olsa Muhammed peyganber diye hitap etmezdin yazıklar osun Yahu Allah aşkına bir şehrin valisinin huzuruna çağrıldığın zaman vali sana hitap ettiği zaman buyur valimi diyorsun ?buyrun sayın valimmi diyorsun ? Rabbimin seckin ve övülmüş peyganberlere hiçmi saygın yok benikide lafmı yani tabiki saygın olsa peyganber efendimizin ismin zikrettiyin zaman bir salavat cekerdin ama olmuşsunuz ehli sünnet muhallifleri neyse sana ne desek ne anlatsak senin için bizim söylediklerimiz içi boş ceviz kabuğu gibi buna Şaşırmıyorum Hz peyganber efendimiz görüp muhalif olanların hemde ne muhallif ki yapmadığı kalmadı o da kim amcası kafirlerin başı ebu cehil
sen deve de tüy bile deyilsin onların yapmış olduğu muhalliflik karşısında ee büyükler boşa dememis körle yatan şaşı kalkar Örnek alıp gösterdiyin şeytanlaşmış kendini şeytana kiraya vermiş ilahiyatcı hoca demeye bile tiskindiyim şaşırmısların fikirleri ile yoğrulalardan da islama hizmet beklenemez Hadislerden örnek verirdim lâkin çüki sizin hadislere karşı allerjiniz var Rabbim şifa versin diyor seni Rabbime havale ediyorum en kısa surede sana yakışanı nasip eylemesin inşAllah
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 39 81
2. Galatasaray 39 81
3. Fenerbahçe 39 79
4. Trabzonspor 39 68
5. Sivasspor 39 62
6. Hatayspor 39 61
7. Alanyaspor 39 57
8. Karagümrük 39 57
9. Gaziantep FK 39 55
10. Göztepe 39 51
11. Konyaspor 39 49
12. Rizespor 39 48
13. Kasımpaşa 39 46
14. Malatyaspor 39 45
15. Başakşehir 39 45
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 39 41
18. Erzurumspor 40 40
19. Ankaragücü 39 38
20. Gençlerbirliği 39 38
21. Denizlispor 39 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 34 70
2. Giresunspor 34 70
3. Samsunspor 34 70
4. İstanbulspor 34 64
5. Altay 34 63
6. Altınordu 34 60
7. Ankara Keçiörengücü 34 58
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 34 47
10. Bursaspor 34 46
11. Bandırmaspor 34 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 34 35
14. Adanaspor 34 34
15. Menemenspor 34 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 34 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 35 70
3. Leicester City 36 66
4. Chelsea 35 64
5. West Ham 35 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 34 55
9. Arsenal 35 52
10. Leeds United 35 50
11. Aston Villa 34 48
12. Wolverhampton 35 45
13. Crystal Palace 35 41
14. Southampton 35 40
15. Burnley 35 39
16. Newcastle 35 39
17. Brighton 35 37
18. Fulham 35 27
19. West Bromwich 35 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 36 76
3. Real Madrid 35 75
4. Sevilla 35 71
5. Real Sociedad 35 56
6. Real Betis 35 54
7. Villarreal 35 52
8. Celta de Vigo 35 47
9. Athletic Bilbao 35 46
10. Granada 35 45
11. Osasuna 36 44
12. Cádiz 36 43
13. Levante 36 40
14. Valencia 35 39
15. Deportivo Alaves 36 35
16. Getafe 35 34
17. Real Valladolid 35 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 36 30
20. Eibar 35 29
10
açık
Namaz Vakti 12 Mayıs 2021
İmsak 03:44
Güneş 05:30
Öğle 12:54
İkindi 16:49
Akşam 20:08
Yatsı 21:47